Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng
BCD, Nyheter 11 april, 2022

Stärkt samarbete och betydelsefullt under pandemin – projektet BCD deltidsutvärderat

Projektet Business Capacity Development in Swedish Lapland (BCD) har stärkt samarbetet i regionen och haft en betydelsefull roll under pandemin. Det är några av slutsatserna i en deltidsutvärdering av projektet.

Genom intervjuer av företag och projektmedarbetare, enkäter samt deltagande i ett urval av aktiviteter har BCD deltidsutvärderats av en extern utredare från Sweco inför projektets avslutande år. Här beskrivs såväl lyckade resultat som utmaningar inför framtiden.

– BCD-projektet står på en solid grund baserat på Swedish Lapland Visitors Boards och de lokala destinationsbolagens kunskaper, på erfarenheterna från det tidigare projektet DCB och på en rad undersökningar och analyser, säger Erik Bergfors, utvärderare på Sweco och fortsätter:

– Projektet har ”örat mot marken” för att vara lyhörda mot företagens behov och bidrar till ökat samarbete inom besöksnäringen i Swedish Lapland.

Ett återkommande tema i utvärderingen är samarbetet:

”Den regionala projektformen beskrivs ha bidragit till en attitydförändring bland både företag och destinationer. Om man tidigare betraktade varandra som konkurrenter, är synen idag i betydligt högre grad att man är samarbetspartners. Samarbete och helhetssyn på regionens erbjudanden beskrivs också vara av stor vikt för att attrahera besökare.”

Utmaningar när projektet slutar

Swedish Lapland Visitors Board samordnande funktion beskrivs som viktig och svår att ersätta, men beroendet av projektmedel är också en utmaning inför framtiden och efter projektets slut.

– Näringen behöver en samlande och gemensam kraft över hela resmålet Swedish Lapland. Vi hoppas att Swedish Lapland Visitors Board kan fortsätta vara den kraften även framöver, även om formatet inte är klart i dagsläget. En del av slutsatserna tar vi med oss i andra processer i verksamheten. Vi har fått ett kvitto på att samverkan behövs, dels för näringen, dels för att vi har så stor destination, säger Petronella Modin, projektledare och vice vd på Swedish Lapland Visitors Board.

– Ett regionalt projekt med lokal förankring kan kombinera det bästa av två världar: den regionala organisationens sammanhållande funktion och den lokala organisationens närhet till företagen, säger Erik Bergfors.

Uppskattat stöd under pandemin

Projektets snabba omställning när pandemin slog till var enligt utvärderingen mycket uppskattad hos många företag, och beskrivs som en källa till hopp för en sargad bransch och en påfrestande tid. ”ASSL var en del av räddningen – en skänk från ovan”, beskriver en företagare.

– En viktig lärdom är att när världen är i ständig förändring kräver det att vi är lyhörda, anpassar aktiviteter och inte sitter fast i förutbestämda strukturer. Alla anpassade gemensamt arbetet och gjorde en kraftsamling under pandemin, säger Petronella Modin.

Utvärderingen är den tredje inom projektet efter delrapporterna Nulägesanalys (2019) och Halvtidsrapportering (2020). Enligt ursprunglig plan skulle projektet slututvärderats 2021, men blev förlängt och slutlig utvärdering av projektets alla fem år kommer därför ske under hösten 2022.

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.