Swedish Lapand Visitors Board logotyp Europeiska unionen logotyp
English flagEng

Fotograf: Maria Klang

Nyheter 23 juni, 2021

Stora planer på Kvikkjokk som nytt internationellt resmål

Kvikkjokk Lodge ska sätta Jokkmokk och den ikoniska fjällpärlan på den internationella resekartan. Ambitionen är att utveckla en helt ny besöksanläggning av det befintliga campingområdet och verksamheten vill gynna både byn och besökare.

De välkända Jokkmokksföretagarna Tony Sundberg och Leif Öhlund har tillsammans köpt det befintliga campingområdet med tillhörande servicehus samt butik i den ikoniska fjällpärlan Kvikkjokk av Jokkmokks kommun. Ambitionen att utveckla en helt ny besöksanläggning som gynnar både byn och besökare. Under arbetsnamnet Kvikkjokk Lodge har en arkitektonisk idé och affärskoncept arbetats fram med den välrenommerade arkitekten Josefina Nordmark och affärsutvecklare på Swedish Lapland Visitors Board.

– Vi siktar högt för att sätta Kvikkjokk och Jokkmokk på den internationella resekartan, säger Tony Sundberg som också beskriver att de brinner för att bidra till en hemkommunens hållbara utveckling.
– Grundtanken är att etablera en verksamhet som både bybor och övriga kommuninnevånare kan känna stolthet över samtidigt som den lockar gäster både från när och fjärran till vår och våra blivande samarbetspartners.

– Vi tackar Jokkmokks kommun för förtroendet att med varsam hand fortsätta att investera i och vidareutveckla världsunika Kvikkjokk.

Konceptet ska omfatta en helhetsanläggning med unik arkitektur och upplevelsekoncept som attraherar en medveten och ansvarsfull internationell, svensk och regional kundgrupp tillsammans med bybor och stugägare. 25 till 30 personer beräknas arbeta inom den nya verksamheten under högsäsong.

Leif Öhlund berättar att det första steget blir att utveckla området i och kring det befintliga servicehuset.
– Det ska bli hotell med restaurang och spa, butik och servicefunktioner. Dessa faciliteter kommer kopplas till vårt unika koncept som vilar på ett antal viktiga värden som är kopplade till platsen – byns historia, fjällkyrkan, världsarvet Laponia, Carl von Linné, Sápmi, Lulesamisk kultur och Arktis med mera.

– En viktig hållbarhetsaspekt är att serviceutbudet ska bidra till byborna och stugägarnas behov av service och upplevda mervärden.

Annika Fredriksson, tf vd, Swedish Lapland Visitors Board ser fram emot satsningen i Kvikkjokk som kommer tillföra hela destinationen ytterligare attraktion och lyskraft på den internationella och nationella arenan.

Hon beskriver vidare att Kvikkjokk idag saknar delar av den grundläggande servicen ett resmål behöver erbjuda gästen. Om en, eller delar av – bo, äta, göra, handla saknas, reduceras attraktionskraften.

– Leif och Tony har helt rätt utgångspunkt, där verksamheten planeras utifrån principen att gynna den lokala ekonomin för att göra turismen som en positiv drivkraft, säger hon.

Arkitekten Josefina Nordmark som gjort några övergripande skisser menar att målet är att skapa byggnader med kvaliteter som håller över tid och med material som åldras vackert.

– Trä är ett hållbart material väl förankrat på platsen. Hotellbyggnaden vid huvudvägen blir central med funktioner som servar hela anläggningen. Restaurang och butik är centralt placerade och annonserar sig tydligt mot vägen, här skapas en ny mötesplats för Kvikkjokk, berättar Josefina.

– Området som idag används som camping kan utvecklas för att ge en bredd av boendeformer. Från exklusiva stugor med unik karaktär och hög nivå på service till familjestugor med självhushållning och småstugor för ett par som vill ha bekväm camping.

– Gemensamt är att de små enheterna planeras att placeras på naturens villkor i små grupperingar för att låta naturen bevaras. De olika stugorna ges olika identitet men med en sammanhållande karaktär som ger en harmonisk helhet, avslutar hon.

Det ska fortfarande ges möjlighet till camping i området och denna del får karaktären av naturcamping.

Jokkmokksföretagarna har redan idag många idéer och planer för samarbeten med lokala och regionala aktörer och företag.

– Vi ser en stor potential ett ökat intresse för natur- och kulturupplevelser. Dessutom ser vi framför oss resan genom destinationen Swedish Lapland med början vid kust och hav, fortsatt genom skogsland för att till slut landa i fjällbyn där vägen slutar, säger de.

Fakta:
Bakom de planerade investeringarna står de lokala fö­retagsprofilerna Tony Sundberg, Lapplands Elnät, Lapplands Eltjänst och Leif Öh­lund Saulo, Jokkmokks Tenn. Satsningen ska göras genom deras gemensamma bo­lag Kvikkjokk Stugor AB som äger uthyrningsstugor i fjällbyn.

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.