Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Fotograf: Carl-Johan Utsi

Destinationsutveckling, Nyheter, Pressmeddelanden 14 maj, 2019

Swedish Lapland del i nationellt samarbete när Sveriges nya besöksnäringsstrategi formas

Swedish Lapland Visitors Board tar tillsammans med tre andra regionala besöksnäringsorganisationer plats i det nationella arbetet att ta fram en ny strategi för Sveriges besöksnäring.

Strategiarbetet leds av Svensk Turism AB och formeras genom ett tiotal Think-tanks, där strategiska områden för besöksnäringen processas fram utifrån ett framtidsperspektiv.

Den första Think-Tanken handlade om hållbara transporter, med fokus mobilitet och tillgänglighet för hållbar turism och växande besöksnäring. Där deltog aktörer från de olika transportslagen som flyg, tåg, buss, taxi och färjetrafik, samt representanter från näringsdepartementet.

Syftet med arbetet är att ta fram besöksnäringens egen strategi för en hållbar utveckling och arbetet kommer bygga på en process som tar avstamp i projektet Visit the Future med visioner och delmål som byggs upp längs vägen, berättar Anna Hag, projektledare för strategiarbetet på Svensk Turism AB.

– Syftet med arbetet är att peka ut vägen för hela besöksnäringens hållbara utveckling, både på kort och lång sikt. Det sker i form av en process som tar avstamp i projektet Visit the Future med visioner och delmål som byggs upp längs vägen, säger Anna Hag, projektledare på Svensk Turism AB.

Strategiarbetet startar upp med följande visioner som på så sätt är vägledande för arbetet och diskussionerna;

  • Besöksnäringen är den mest framgångsrika näringen i Sverige 2030.
  • Sverige ska vara en av Europas fem främsta destinationer 2035.
  • Sverige ska vara världens mest hållbara destination 2040.

– Det är självklart viktigt att vi är med och bidrar i den nationella strategin för vår näring. Som Sveriges arktiska destination har vi en särprägel. Dessutom är vi den enda destinationen med landgräns till två andra länder och vi vill förstås verka för ett sömlöst resande över gränserna i den arktiska regionen, säger Erika Mattsson, vd, Swedish Lapland Visitors Board.

– För att fånga upp just våra företags åsikter om utvecklingen framåt går vi i dagarna ut med en undersökning till regionens besöksnäringsföretag, fortsätter Erika Mattsson.

Undersökningen har som syfte att både ge en nulägesanalys och en spaning kring viktiga frågor för en hållbar besöksnäring mot 2030, samt bli ett bra underlag för fortsatt processarbete som kommer att ge viktiga inspel in den nationella strategin.

Arbetet med den nationella strategin pågår under 2019 med think-tanks om bland annat digitalisering, infrastruktur, marknader och målgrupper.

– Näst ut är dialog om besöksnäringen på landsbygden i slutet av maj och där fortsätter Swedish Lapland Visitors Board att delta och lyfta viktiga framtidsfrågor för vår region, säger Erika Mattsson VD Swedish Lapland Visitors Board

Förutom Swedish Lapland Visitors Board deltar Tourism in Skåne, Turistrådet Västsverige och Visit Dalarna i en intern arbetsgrupp som gemensamt processar de tankar och åsikter som framkommer i samband med Think-tanks.

Om Svensk Turism Svensk Turism samlar den svenska besöksnäringen och ägs av 170 företag och organisationer som representerar tiotusentals företag i hela besöksnäringen inom områdena äta, bo, resa och göra. Våra uppgifter är att förvalta näringens del av ägarskapet i kommunikationsbolaget VisitSweden, vara huvudman för Nationell strategi för svensk besöksnäring och att utgöra ett forum för den svenska besöksnäringens strategiska utveckling.

Om Swedish Lapland Visitors Board Swedish Lapland Visitors Board är regionens officiella företrädare för besöksnäringen som genom en näringslivsorienterad samverkansplattform verkar för att stötta näringens ambitioner att göra affärer av den internationella och nationella efterfrågan på destinationens utbud av subarktiska produkter och upplevelser. Målet är en fördubbling av omsättningen (TEM-rapporten) fram till år 2020, från 2010 års nivå om 4,1 miljarder till 8,2 miljarder.

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.