Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng
Nyheter 7 mars, 2022

Transport och infrastruktur avgörande för utveckling

I två remissvar för nationella och regionala planer för infrastruktur och transporter pekar Swedish Lapland Visitors Board ut flera prioriterade områden, bland annat färdigställande av Norrbottniabanan. Väl fungerande transporter till och inom regionen är avgörande för besöksnäringens utveckling och av största vikt för hela regionen.

I både remissyttrandet för ”Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033” och remissvaret för ”Länstransportplan för Norrbottens län 2018-2029” framhåller Swedish Lapland Visitors Board vikten av väl fungerande tillgänglighet som en avgörande faktor för en hållbar besöksnäring.

Hållbara transportlösningar för en hållbar besöksnäring

Besöksnäringen är en viktig spelare i regionens utveckling och för att platsen ska bli attraktiv för både besökare såväl som för att locka nya invånare. Näringens behov måste därför tas hänsyn till i utvecklingsfrågor, och besökare räknas in i samhällsplaneringen. Potentialen är stor, men väl fungerande tillgänglighet är avgörande. Regionens företag har vid flera undersökningar pekat ut transporter till och inom destinationen som det största utvecklingshindret.

I den nya regionala besöksnäringsstrategin är visionen att Swedish Lapland ska vara världens mest ansvarsfulla arktiska resmål, och vår målgrupp den ansvarsfulla resenären. Hållbara transportlösningar är oerhört viktiga och efterfrågan ökar.

Prioriterade områden

I remissvaren till såväl den nationella som regionala planen pekar Swedish Lapland Visitors Board ut prioriterade områden gällande infrastruktur:

  • Färdigställ Norrbotniabanan senast 2030. Dessutom bör det omgående tas beslut om vilken järnvägskorridor som kommer vara aktuell i Luleå.
  • Hastighetshöjande och kapacitetsförstärkande åtgärder på Malmbanan.
  • Färdigställ länken mellan Finland och Sverige i Haparanda/Torneå.
  • Nya vagnar och lok till nattåget måste prioriteras.
  • Påskynda utbyggnad av publik laddinfrastruktur till elbilar.
  • Kopplingen till övriga Sverige och Europa – platsen är beroende av robust och kapacitetsstark flyginfrastruktur.

Ladda ner och läs remissvaren här:

Remissyttrande Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 (pdf)

Remissvar Länstransportplan för Norrbottens län 2018-2029 (pdf).

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.