Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Fotograf: Ted Logart

Destinationsutveckling 6 maj, 2020

Turismvägar i Swedish Lapland

De vackraste vägarna går vattennära utmed älvdalar eller i fjällmiljö, sämsta vägarna hittar du i Tornedalen eller norr om Kiruna och nya besöksmål etablerar snabbt betydande trafik. Allt det här och mycket mer framkommer i den rapport som Swedish Lapland Visitors Board i samarbete med Trafikverket tagit fram med hjälp av en extern konsult.

Rapporten ska öka kunskapen om upplevda brister, behov och anspråk som den växande besöksnäringen ställer på vägar och infrastruktur. Den är ett användbart underlag för kommuner, företag och regionala och nationella aktörer som vill förbättra turistiska stråk för att stärka infrastrukturen.

Genom intervjuer med ett 50-tal företagare i Swedish Lapland har en bred bild av nuläget tagits fram. Arbetet har genomförts med hjälp av den externa konsulten Mats Jonsson, som har omfattande erfarenhet av besöksnäringen samt olika typer av utredningar och analyser.

Rapporten beskriver både de möjligheter och de brister som finns, intervjuerna skedde under hösten 2018 och rapporten färdigställdes drygt ett år senare.

Ta del av rapporten genom att ladda ner den här:

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.