Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Fotograf: Håkan Stenlund

Ulf Hägglund, ny projektledare på Swedish Lapland Visitors Board.

North Sweden Green Deal, Nyheter, Pressmeddelanden 15 juni, 2022

Ulf Hägglund rekryteras för att leda attraktionsprojekt

Den erfarne samhälls- och näringslivsutvecklaren Ulf Hägglund blir ny projektledare på Swedish Lapland Visitors Board. I projektet North Sweden Green Deal kommer han att leda teamet inom delområdet Attraktion. En nyckelroll i arbetet med att stärka kommunernas förutsättningar för att lyckas attrahera nya invånare, kopplat till den gröna omställningen och de stora satsningarna i regionen.

De enorma investeringar för grön omställning som nu genomförs i norra Sverige medför utmaningar. Projektet North Sweden Green Deal ska skapa förutsättningar för lokal och regional mobilisering och bygga kapacitet för att hantera den samhällsomvandling som förväntas.

Det beräknas att norra Sveriges befolkning behöver öka med 50 000 till 100 000 personer. För att nå dit behöver det vara en attraktiv plats att bo och leva på. I delprojektet Attraktion ska Swedish Lapland Visitors Board tillsammans med kommunerna arbeta fram en kvalitetssäkrad individuellt anpassad metod för ökad mottagarkapacitet, och Ulf Hägglund kommer att vara projektledare. Han tillträder omgående och kommer att jobba deltid för Swedish Lapland Visitors Board under projekttiden för North Sweden Green Deal.

Det är en stor omställning vi står inför, vad ser du för utmaningar och möjligheter?

– Möjligheterna är enorma. Vi är redan en region som hela världen tittar på när det gäller idéer, innovationer och satsningar relaterade till den gröna omställningen. Vi ser redan att de här stora projekten kräver stora mängder arbetskraft, arbetskraft som inte alltid finns att tillgå i regionen. Konkret ska vi öka den kommunala beredskapen och attraktionskraften när det gäller att hantera marknadsföring, spridning och mottagande av förfrågningar av olika slag.

– Arbetet med att stötta kommunerna i processen att stärka sin attraktionskraft och mottagarkapacitet måste gå snabbt för att vi ska kunna möta de kommersiella aktörernas tidplan och ambitioner. Processerna kommer att vara genomgripande, både på lokal och regional nivå. Här finns naturligtvis den stora utmaningen. Vi ska bygga en smart, samordnad och lösningsfokuserad samverkansplattform på en helt annan nivå än som hittills har gjorts. Det är en spännande uppgift som jag ser fram emot!

Vilka erfarenheter tar du med dig in i ditt nya uppdrag?

– I grunden är jag socionom, men har sedan 1990 varit entreprenör, i utvecklingsbranschen kan man säga. Jag har lång erfarenhet av att arbeta inom EU, med lokal och regional utveckling nära relaterat till EU:s målsättningar och strategier. Jag var med och startade det internationellt inriktade konsultföretaget European Minds och arbetade där i nästan 15 år. Sedan har jag också varit vd för näringslivsbolaget Strukturum i Jokkmokk och nu jobbar jag med konsultverksamhet i mitt företag Smarctic AB.

– Jag hoppas att mina erfarenheter kan komma väl till pass i det här uppdraget. Dels är jag entreprenör och förstår näringslivets förutsättningar, men jag har också lång erfarenhet av att utveckla samverkanslösningar och partnerskap, av utvecklingsarbete med offentliga sektorns aktörer. Under åren har jag fått bra koll på strategier och program på både regional, nationell och EU-nivå. När det gäller att bygga mottagarkapacitet och attraktionskraft så har jag bland annat lett processer som handlar om att hitta och lyfta fram platsens potentialer, så kallad smart specialisering. Jag har också jobbat med att bygga lokala team för att attrahera investeringar och etableringar.

Vad gör du när du inte jobbar?

– Jag bor i Jokkmokk med min fru Caisa, har en stor familj, brinner för utvecklingsfrågor, innovationer och att människor ska ha ett bra liv. Jag umgås gärna med vänner och vistas ofta i naturen. Och flugfisket i Jokkmokk, världsklass!

Om North Sweden Green Deal

Läs mer om North Sweden Green Deal hos Region Norrbotten.

Läs mer om North Sweden Green Deal, delprojekt Attraktion.

Förutom Ulf Hägglund som projektledare kommer projektteamet på Swedish Lapland Visitors Board att bestå av bland annat Ella Jonsson, Innovation Manager, och Camilla Bondareva, Head of Brand Communication.

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.