Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng
Nyheter 23 november, 2021

Utvecklad samverkan mellan regionala besöksnäringsorganisationer, Tillväxtverket och Visit Sweden

I det regionala nätverket för turism och besöksnäring samlas chefer för regionala turism- och besöksnäringsorganisationer. I ett gemensamt initiativ samlades nätverket tillsammans med företrädare för Tillväxtverket och Visit Sweden för ett trepartssamtal med syftet att skapa ett nytt samverkansformat.

Bakgrunden till initiativet är ett gemensamt behov av smarta och effektiva former för samverkan mellan Tillväxtverket, Visit Sweden och regionala besöksnäringsfunktioner med fokus på utmaningar, behov och vägar framåt inom turism och besöksnäring.

– Vi gör det här för att stötta en växande besöksnäring. Alla vinner på ett stärkt regionalt samarbete där vi i mångt och mycket arbetar mot samma mål, men utgår från respektive läns olika förutsättningar. Tillsammans utgör vi en viktig samarbetspartner i strävan mot Sveriges bidrag till uppfyllandet av Agenda 2030, en växande besöksnäring och hållbar turism, säger Annika Fredriksson, vd Swedish Lapland Visitors Board.

Grund för samverkan inom fem prioriterade områden

Under en gemensam arbetsdag belystes utmaningar, behov och vägar framåt. Målet är att skapa en samverkan som bidrar till kunskapsutbyte och ett mer effektivt och koordinerat genomförande av insatser på nationell och regional nivå, samt integrering av turism och besöksnäring i bredare utvecklingsfrågor.

Under dagen lades grunden till en gemensam samverkansplattform. Under 2022 kommer samverkansformatet att utvecklas och aktiviteter konkretiseras. Utgångspunkten är fem prioriterade områden med tillsatta arbetsgrupper med representation från de tre parterna:

• Kompetensförsörjning
• Samverkan i aktörssystemet
• Innovation och utveckling
• Kunskap och insikter
• Infrastruktur och tillgänglighet

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.