Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Fotograf: Linnésamfundet Polcirkeln

Nyheter 23 juni, 2021

Världsunik arktisk trädgård etableras Jokkmokk

Den nya arktiska trädgården som planeras att uppföras i Jokkmokk är en upplevelseinnovation som bygger på platsens unika värden och förutsättningar. Konceptet är även kopplat till en av Sveriges mest internationellt kända personer – Carl von Linné och hans forskningsresa till Jokkmokk och Lappland. Verksamheten baseras på sex olika delar och kommer vara helt världsunik för den nordliga breddgraden och med sitt läge vid polcirkeln.

– En arktisk trädgård kommer att stärka såväl Jokkmokk som hela destinationen Swedish Laplands attraktivitet och unikitet som nationellt och internationellt hållbart besöksmål, säger Annika Fredriksson, tf vd, Swedish Lapland Visitors Board.
– Trädgårdsintresset har blivit något av en folkrörelse och besöksnäringen har stor betydelse för hållbar tillväxt och sysselsättning. Allt tyder på att den inhemska turismen kommer att öka och Sverige behöver fler anläggningar som erbjuder utomhusaktiviteter för hela familjen.

Det specialdesignade trädgårdskonceptet är signerat Ulf Nordfjell, en av Sveriges mest välrenommerade landskapsarkitekt. Här länka spektakulär arkitektur och design samman med trädgård och arktisk natur.

Arktisk trädgård året runt

Anläggningen kommer att leverera vackra, lärande, sinnesfyllda och inspirerande helhetsupplevelser genom visningsträdgårdar, köksträdgård, växthus, besöksutrymmen, restaurang och pedagogiska utrymmen i syfte att adressera olika målgrupper samt fungera året runt.

– Midnattssolens trädgård kommer att stärka kommunens möjligheter till arbete, studier och tillväxt – ett projekt till glädje för Jokkmokksborna, säger Mats Wennberg, ordförande kultur- och fritidsnämnden, Jokkmokks kommun.

Samarbete vägen till framgång

Ett omfattande förstudiearbete är genomfört och nu går arbetet vidare för att förverkliga den både vetenskapliga och upplevelsebaserade innovationen. En insamlingsstiftelse har skapats för finansiering av uppförande, drift och utveckling. Anläggningen planeras vara klar för invigning under år 2025.

– Detta är ett unikt projekt inom trädgård, design, natur, miljö och forskning som bygger på samarbeten med många olika organisationer och företag, säger Lena Vikström, projektledare Midnattssolens trädgård.

Genom samarbeten med olika aktörer, såsom Ájtte – Svenskt fjäll- och samemuseum, Icehotel i Jukkasjärvi, Treehotel och Arctic Bath i Harads lockas fler besökare till regionen.

För att åstadkomma en hållbar verksamhet på årsbasis kommer samarbeten kring forskning och utbildning att etableras. Grön omställning, hållbar utveckling, biologisk mångfald och nya förutsättningar för odling i norr är exempel på områden som är aktuella för forskning och som väcker publikt intresse.

– Regionala utvecklingsstrategin slår fast att destinationen Swedish Lapland är en av Europas snabbast växande turistdestinationer. Regionens natur, kultur och historia, stora och glest befolkade arealer, vinterklimat, norrsken och midnattssol, ger goda möjligheter att skapa produkter och upplevelser av hög kvalité. Trädgårdsturismen har en stor potential att bidra till den regionala utvecklingen och attraktiviteten, avslutar Lena Vikström.

Fakta och bakgrund

Anläggningen kommer att bestå av sex delar:
• Besökscentrum – trädgårdsentré/restaurang/butik/utställning/konferens
• Odlingsgränsen – köksträdgården
• Trädgården – inspirationsträdgårdar
• Lekplats – lek på sametema på barnens villkor
• Deltat – Med spänger tillgängliggörs ett stycke vild natur längs jokken
• Fjällbotaniska trädgården – hela kommunens flora på liten yta

Stiftarna
LinnéSamfundet Polcirkeln, Essense of Lapland, Arctic Guest House and Activities AB, Hotel Akerlund AB samt Jokkmokks Log AB.

Nationell referenskommitté
En nationell referenskommitté arbetar med externfinansiering från EU, statliga och andra organisationer, samt privatpersoner. I gruppen ingår Björn Nilsson, tidigare landshövding i Norrbotten, Hans Dyhlén, rådgivare fundraising, Stefan Mikaelsson, Sametinget , Mats Wennberg Jokkmokks kommun, Björn Anders Larsson, Linnésamfundet Polcirkeln, Ulf Nordfjell, landskapsarkitekt samt Åse Berglund, Projektbyrån Berglund & Co.

Carl von Linné
Sveriges mest kände naturvetare, genomförde sin allra första landskapsresa till Lappland år 1732. I sin reseskildring lyfter han Lappland som en viktig och intressant landsdel inte minst genom samernas hållbara levnadssätt, mathantering, nyttjande av örter och närheten till och respekten för naturen. Han kallade mötet med Jokkmokks fjällvärld för naturens mirakel. Just de här naturscenerierna lockar besökare än idag, inte bara från regionen utan också långväga gäster från andra sidan jordklotet och inte minst besökare från andra nordiska länder.

Läs mer: www.linnesamfundetpolcirkeln.se

För mer information
Lena Vikström, projektledare Midnattssolens Trädgård
Tel: +46 707 99 15 81 mail: lena@vikstrom.se

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.