Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng
Kvinna som sträcker armarna mot ett vattenfall

Fotograf: Emrik Jansson

Nyheter 23 mars, 2020

Veckorapport från besöksnäringen i Swedish Lapland

Coronaviruset påverkar nästan hela vårt samhälle. Och senaste veckan har varit fylld med många negativa nyheter för vår bransch. Ingen kan underskatta allvaret i situationen och vi vill att alla ska veta att vi på Swedish Lapland Visitors Board också gör vad vi kan för att hjälpa till. Vi kraftsamlar våra möjligheter för att påverka situationen lokalt och regionalt, såväl som nationellt och internationellt. Allt för att mildra effekterna för vår bransch, när hela samhället, kalla det världen, står inför förändring.

Det är viktigt att säkerställa bibehållen riktning in i framtiden. Swedish Laplands erbjudande står sig starkt, såväl nationell som internationellt. Mycket är investerat för att möjliggöra för att gäster kan ta del av vår arktiska vardag. Det är viktigt att vi också påminner oss om att bättre tider kommer, men utmaningen är att veta när och hur. Men när tiderna ändras är det allas vårt ansvar att se till att vi är i startblocken – så att vår näring kan fortsätta blomstra. 

Vi vill här berätta om några frågor vi nu driver och åtgärder som vidtagits.

En av de viktigaste frågorna just nu är att de åtgärdspaket som är beslutade av Regeringen i mångt och mycket inte är anpassade till verkligheten för de företag som verkar i besöksnäringen. För vissa företag är möjligheten till korttidspermittering bra, för andra inte ett alternativ. Vi jobbar för att bättre villkor ska ges, framför allt till små- och mikroföretag.

Regeringens åtgärdspaket består i mångt och mycket av tillförsel av kapital, exempelvis via bankerna, via ALMI och via Exportkreditnämnden. Denna tillförsel har liten effekt på våra mest utsatta företag. Det är vår bestämda åsikt att vi nu behöver åtgärder som ger direkt resultat in i företagen. Främst för att lätta på personalkostnaderna i en personalintensiv bransch men också lätta på företagens fasta kostnader.

För att snabbt kunna synka Swedish Lapland Visitors Boards åsikter och insatser med näringen förs dagliga samtal med branschens aktörer. Ett företagsråd har skapats, med syftet att snabbt kunna stämma av och synka de insatser som kan göras. Medverkar gör ledarna för elva företag från hela destinationen och alla typer av aktörer – aktivitetsföretag, boendeanläggningar och fullserviceföretag. Företagsrådet kommer vara en bas för vårt påverkansarbete. På onsdag träffar rådet Landshövdingarna i Norrbotten och Västerbotten samt Nils-Olov Lindfors, Regionråd i Norrbotten. Utöver detta för vi dagliga samtal med våra beslutsfattare och samarbetar med andra främjandeorganisationer – för att skapa en samsyn kring frågor som är aktuella för oss. 

Vad gäller vår marknadsföring så har vi redan förra veckan rapporterat att vi ställt om de marknadsaktiviteter som var planerade i direkt närtid. Det har florerat rykten om att vi i Swedish Lapland ställer in alla våra planerade aktiviteter och vi vill att ni alla hjälper oss att bemöta dessa. Vi ställer inte in, vi ställer om. Vi vet inte hur länge denna situation kvarstår, men när förutsättningarna blir annorlunda är vi snabbt på banan igen, men även här kommer vi anpassa oss efter vilket läge vi då befinner oss i.

Affärs- och produktutveckling får förstås ökat fokus. Istället för att ställa in planerade aktiviteter digitaliserar vi och genomför online. Fokus ligger på resegarantilagen, försäkringar för aktivitetsföretag och digitala klivet. Vidare aktiviteter presenteras sedan löpande den närmaste tiden. Vi har också klartecken att projektet Visit Arctic Europe II förlängs med minst tre månader, där Frida Ekeström blir projektledare för SLVB. Självklart förs ständig dialog med Visit Sweden, som också ställer om sina marknadskampanjer och där landningssidor och webb får länkar till Folkhälsomyndigheten, med information om det aktuella coronaläget i landet. Vi arbetar hårt för att förmå Tillväxtverket att på bästa sätt använda kvarvarande medel i strukturfonderna för att främja företagen.

Till sist kan vi inte nog poängtera att: Om du som företagare är orolig över din nuvarande ekonomiska situation så tveka inte att vända dig till din bank och kreditgivare. De är välvilligt inställda till olika lösningar som kan dämpa den direkta effekten. Ju förr ni kan diskutera fram en lösning, desto fler lösningar finns.

Vi på Swedish Lapland Visitors Board är övertygade om att det kommer en bra morgondag. Har ni som företag frågor kring hur ni gör rent praktiskt med de åtgärdspaket som nu utformas ber vi er hålla kontakt med er lokala destination. De följer den lokala utvecklingen noga. Tillsammans står vi starka i denna turbulenta tid.

Vårt jobb nu är att göra absolut allt som står i vår makt för att ni som företag och vi som bransch står kvar starkt när denna storm bedarrat. Vi inom SLVB lovar att vi inte kommer tappa en enda möjlighet att påverka utvecklingen framåt. 

Vänligen,
Andreas Lind vd för Swedish Lapland Visitors Board

Mig når du på: andreas.lind@swedishlapland.com eller 070-205 03 01

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.