Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Visit Stockholm, Visit Sweden och Swedish Lapland Visitors Board debatterar i Almedalen

Annika Fredriksson, Susanne Andersson, Caroline Strand och Britta Flinkfeldt.

Nyheter 28 juni, 2023

Visit Stockholm, Visit Sweden och Swedish Lapland Visitors Board debatterar i Almedalen

I Almedalen och under ledning av Britta Flinkfeldt kommer Caroline Strand, vd för Visit Stockholm, Susanne Andersson, vd Visit Sweden och Annika Fredriksson, vd Swedish Lapland Visitors Board samtala kring frågan ”Platsens besökare – en råvara och resurs som driver innovation och samhällsutveckling?”.

– Tillsammans med mina kollegor kommer vi samtala kring hur vi inom besöksnäringens främjarsystem lokalt, regionalt, nationellt tillsammans kan stärka kommuner, regioner och Sverige hos såväl potentiella besökare som livsstilsmigranter, talanger, investerare och studenter, säger Annika Fredriksson, vd på Swedish Lapland Visitors Board och fortsätter.

– Besöksnäringen har även en unik roll och förmåga att binda samman stad och land – i hela Sverige. Och det hoppas jag att vårt samtal här på Norra Scen i Almedalen kommer kunna belysa.

Innan pandemin genomgick besöksnäringen en mycket stark utveckling både vad gäller exportvärde och sysselsättning som bekräftar Sveriges nya basnäring.

Besöksnäringen har också betydelse för synen på Sverige i ett internationellt perspektiv och bidrar till en positiv Sverigebild som är till nytta även för andra delar av näringslivet.

Samtalsledaren Britta Flinkfeldt som till vardags bland annat sitter i ett antal olika styrelser däribland som vice ordförande i Swedish Lapland Visitors Boards styrelse, är en aktiv samhällsdebattör och agerar moderator inom olika arenor och sektorer, menar att turism inte bara genererar direkta värden för besöksnäringens omfattande och komplexa nätverksekonomi. Hon säger:

– Dit turister reser ökar sysselsättning och tillväxt även i andra branscher.

Britta kommer under panelsamtalet även lyfta insikten om hur platsens besökare bidrar även till att ge ringar på vattnet i ett bredare perspektiv.

– En sammanställning från Sveriges Kommuner och Regioner visar att de landsbygdskommuner som har en betydande besöksnäring också ser effekter på ökad sysselsättning, ett större serviceutbud inom flera branscher, ökat nyföretagande och bättre dagligvaruhandel, förklarar Britta.

Panelsamtalet är en del av Norrbotten i Almedalen 2023 och kommer äga rum på Norra Scen – Arena för grön omställning. Annika Fredriksson säger:

– För oss som företräder och ger en röst åt de många företagen är det viktigt att få möjligheten att sprida kunskap hur vår näring bidrar till utvecklingen lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Och även lyfta utmaningar kopplat till länets utveckling.

– Vi är stolta över att vara en del av team Norrbotten och tackar Region Norrbotten för inbjudan att var en del av denna mötesplats där kunskap, erfarenheter utbyts och nätverk bidrar till länets utveckling.

Annika avslutar:
– Vår näring är mycket goda ambassadörer som sprider stolthet för vår region.

Varmt välkommen om du är på plats i Visby!

”Platsens besökare – en råvara och resurs som driver innovation och samhällsutveckling?”
Dag: 29 juni 2023
Tid: 15:15-16:15
Plats: Fiskargränd 5, ”Norra Scen – Arena för grön omställning”
Ämne: Besöksnäring
Arrangör: Swedish Lapland Visitors Board

Har du inte möjlighet att närvara på plats så kan du följa panelsamtalet via webbsändning: https://almedalsveckanplay.info/69091

Mer om Norrbotten i Almedalen och Norra Scen

Med Norra Scen vill vi skapa en mötesplats för norra Sveriges framtidsfrågor. Vi vill diskutera vad som krävs för att omställningen ska lyckas, bland annat möjligheter och utmaningar, de gröna industrisatsningarna och samhällsutvecklingen i norra Sverige samt samspelet mellan industri och samhälle. Norra Scen i Almedalen arrangeras av Luleå tekniska universitet, gruvkoncernen LKAB och Region Norrbotten. https://utvecklanorrbotten.se/uppdraget/motesplatser/norrbotten-i-almedalen/
Välkommen att kontakta Åsa Snällfot om du har några frågor om Norrbotten i Almedalen.asa.snallfot@norrbotten.se

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.