Swedish Lapand Visitors Board logotyp Europeiska unionen logotyp
English flagEng

Fotograf: Fredrik Broman

Aktuella projekt

Huvuddelen av verksamheten inom Swedish Lapland Visitors Board bedrivs i form av olika utvecklingsprojekt.

För närvarande pågår projekten:

Business Capacity Development in Swedish Lapland är ett samverkansprojekt mellan Swedish Lapland Visitors Board och regionens 16 kommuner/lokala destinationer. Projektets övergripande mål är att verka för en långsiktig hållbar tillväxt för små och medelstora företag i regionen. Projektet är finansierat av EUs Strukturfonder/Tillväxtverket, destinationens samtliga 16 kommuner, Region Norrbotten, Region Västerbotten.

Visit Arctic Europe II, finansierat av Interreg Nord, besöksnäringsföretag och partners, VisitSweden, Länsstyrelsen Norrbotten och Region Norrbotten.

Sedan 2019 pågår även arbetet med att ta fram en ny regional besöksnäringsstrategi med sikte mot år 2030 (RBS 2030). Inom projektet har Swedish Lapland Visitors Board genomfört ett antal aktiviteter i syfte att göra en nulägesanalys och kartlägga trender som kommer att påverka resandet till destinationen de kommande 10 åren. Strategin ska presenteras i september 2021. Mer om arbetet och tidigare regional besöksnäringsstrategi finns här.

Naturturism i Swedish Lapland är ett projekt med syfte att stärka kännedomen och ta en position för destinationen Swedish Lapland inom området för natur-och kulturturism. Projekttiden är 2018-2020 och projektet finansieras av Region Norrbotten tillsammans med privata aktörer.

Projektets målsättning är att destinationen Swedish Lapland, med utgångspunkt i budskapet ” Välkommen att dela vår Arktiska vardag, ska bli en självklar nationell och internationell aktör som en naturturistisk destination. Målsättning är också att öka kännedomen om den natur- och kulturbaserade destinationen Swedish Lapland genom att lyfta regionens unika upplevelser till nationell och internationell marknad. 

Avslutade projekt

Nedan har vi summerat tidigare projekt: Destination Capacity Developent och fas 1 av Visit Arctic Europe.

Nu summerar vi Sveriges största turismprojekt

23 november, 17
Nyheter

Resultatfilm från Visit Arctic Europe I

22 mars, 18

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.