Swedish Lapand Visitors Board logotyp Europeiska unionen logotyp
English flagEng

Swedish Lapland Visitors Board – vad vi gör

Swedish Lapland Visitors Board företräder besöksnäringen i den nordligaste och arktiska delen av Sverige. Vi främjar näringens hållbara utveckling samt förvaltar och marknadsför platsvarumärket Swedish Lapland.

Vi är en näringslivsorienterad samverkansplattform som verkar för att stötta näringens ambitioner att göra affärer av den internationella och nationella efterfrågan på destinationens utbud av subarktiska produkter och upplevelser.

Destinationen Swedish Lapland omfattar samtliga kommuner i Norrbottens län, Skellefteå kommun och Sorsele kommun.

Målet är en fördubbling av omsättningen (TEM-rapporten) fram till år 2020, från 2010 års nivå om 4,1 miljarder till 8,2 miljarder.

Styrkan ligger i att jobba tillsammans

Styrkan är en organisatorisk samverkan mellan lokala offentliga och privata aktörer, där resurserna samhandlar både operativt och strategiskt.

Dessa gemensamma satsningar maximerar möjligheterna till direkteffekter för tillväxt, nya jobb och företag utifrån offentligt investerade medel samt säkerställer den långsiktiga och hållbar regionala utvecklingen.

Gemensamt platsvarumärke

Näringen samverkar genom destinationsvarumärket Swedish Lapland som gemensam kommunikationsplattform och avsändare för platsen tillsammans med entreprenörernas varumärken, varumärket Sverige och lokala platsvarumärken med internationell kännedom och attraktion.

Destinationen Swedish Lapland representerar Sveriges del av Arktis och har en världsunik position genom sin subarktiska natur- och kultur. Destinationen är även en del av Sápmi, den samiska urbefolkningens traditionella bosättningsområden. Det innebär att hela destinationen är renbetesland där cirka 34 samebyar bedriver renskötsel, från fjäll till bottenvikens skärgårdsöar.

Swedish Lapland Visitors Board ansvarar för destinationsvarumärkets kommunikationskanaler och övergripande kommunikation där den prioriterade målgruppen är Den globala resenären och Det globala företaget.

Vi driver utvecklingsprojekt

Huvuddelen av verksamheten inom Swedish Lapland Visitors Board bedrivs i form av olika utvecklingsprojekt.

Läs mer här om pågående projekt.

Merparten av verksamheten baseras på Regionala Besöksnäringsstrategin 2020 och bedrivs inom något eller några av strategins utpekade insatsområden:

  • Destinationsutveckling
  • Affärs- och produktutveckling
  • Marknad, kommunikation & distribution

Inom kort kommer Regional Besöksnäringsstrategi 2030.

Den juridiska formen är en ekonomisk förening, där lokala destinationsorganisationer och kommuner tillsammans med andra partners (Swedavia och Vy) är medlemmar. Basverksamheten finansieras genom medlemsavgifter och ett verksamhetsbidrag från Region Norrbotten.

Upplevelser i Sveriges nordligaste destination Swedish Lapland och vår kommunikation mot besökare hittar du på: www.swedishlapland.com

Nätverk och medlemskap

Swedish Lapland Visitors Board är med i flera nationella och internationella nätverk – för att representera vår regions besöksnäring och dess behov, utbyta erfarenheter, påverka och verka för en hållbar utveckling av turism och besöksnäring.

Läs mer här om nätverk och organisationer

Destinationen

Om platsvarumärket Swedish Lapland

Föreningen

Information inför årsstämma 2022

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.