Om Swedish Lapland Visitors Board

karta_swedishlapland_webb

Swedish Lapland Visitors Board är regionens officiella företrädare för besöksnäringen som genom en näringslivsorienterad samverkansplattform verkar för att stötta näringens ambitioner att göra affärer av den internationella och nationella efterfrågan på destinationens utbud av subarktiska produkter och upplevelser. Målet är en fördubbling av omsättningen (TEM-rapporten) fram till år 2020, från 2010 års nivå om 4,1 miljarder till 8,2 miljarder.

Styrkan är en organisatorisk samverkan mellan lokala offentliga och privata aktörer, där resurserna samhandlar både operativt och strategiskt. Dessa gemensamma satsningar maximerar möjligheterna till direkteffekter för tillväxt, nya jobb och företag utifrån offentligt investerade medel samt säkerställer den långsiktiga och hållbar regionala utvecklingen.

Näringen samverkar genom destinationsvarumärket Swedish Lapland som gemensam kommunikationsplattform och avsändare för platsen tillsammans med entreprenörernas varumärken, varumärket Sverige och lokala platsvarumärken med internationell kännedom och attraktion. Destinationen Swedish Lapland representerar Sveriges del av Arktis och har där en världsunik position genom sin subarktiska natur- och kultur. Destinationen är även en del av Sápmi, den samiska urbefolkningens traditionella bosättningsområden. Det innebär att hela destinationen är renbetesland där cirka 34 samebyar bedriver renskötsel, från fjäll till bottenvikens skärgårdsöar.
Läs mer i besöksnäringens kommunikationsguide: Kommunikationsguide_SwedishLapland_pdf.

Swedish Lapland Visitors Board ansvarar för destinationsvarumärkets kommunikationskanaler och övergripande kommunikation där den prioriterade målgruppen är ”Den globala resenären” och ”Det globala företaget”. Destinationen Swedish Lapland omfattar samtliga kommuner i Norrbottens län, Skellefteå kommun och Sorsele kommun.

Huvuddelen av verksamheten inom Swedish Lapland Visitors Board bedrivs i form av olika utvecklingsprojekt. För närvarande pågår projekten:
”Business Capacity Development in Swedish Lapland” är ett samverkansprojekt mellan Swedish Lapland Visitors Board och regionens 16 kommuner/lokala destinationer. Projektets övergripande mål är att verka för en långsiktig hållbar tillväxt för små och medelstora företag i regionen. Projektet är finansierat av EUs Strukturfonder/Tillväxtverket, destinationens samtliga 16 kommuner, Region Norrbotten, Region Västerbotten.
• ”Visit Arctic Europe” finansierat av Interreg Nord, besöksnäringsföretag och partners, VisitSweden, Länsstyrelsen Norrbotten och Norrbottens läns landsting.

Samtliga utvecklingsprojekt baseras på Regionala Besöksnäringsstrategin 2020 (kontakta oss på info@swedishlapland.com för att få ditt exemplar) och bedrivs inom något eller några av strategins utpekade insatsområden:
• Destinationsutveckling
• Affärs- och produktutveckling
• Marknad, kommunikation & distribution

Den juridiska formen är en ekonomisk förening, där lokala destinationsorganisationer och kommuner tillsammans med andra partners (Swedavia, SJ AB) är medlemmar. Basverksamheten finansieras genom medlemsavgifter och ett verksamhetsbidrag från Region Norrbotten.

Kontaktuppgifter till medarbetare Swedish Lapland Visitors Board.

Upplevelser i Sveriges nordligaste destination Swedish Lapland hittar du på:
www.swedishlapland.com