Swedish Lapand Visitors Board logotyp Europeiska unionen logotyp
English flagEng

Fotograf: Alexis Pageau (Hooke)

Regional besöksnäringsstrategi

På uppdrag av Region Norrbotten arbetar vi just nu med att ta fram en ny regional besöksnäringsstrategi med sikte mot år 2030 (RBS 2030).

Swedish Lapland Visitors Board har tillsammans med externa partners genomfört ett antal aktiviteter som tillsammans utgör en nulägesanalys som beskriver besöksnäringsföretagen och branschens möjligheter och utmaningar. En övergripande omvärldsanalys pågår för att kartlägga de trender som kommer att påverka resandet till destinationen de kommande 10 åren.

Inhämtning av information sker till stor del genom enkäter, intervjuer och workshops. I arbetet med strategin hämtas information och underlag från både internationella som nationella experter och intervjuer sker med andra destinationer, besöksnäringsföretag, lokala destinationer och kommuner.

Lokala destinationer, regioner och kommuner inom Swedish Lapland medverkar även vid kommande remissrunda, som är planerad till våren 2021. Efter remissrunda sker slutbearbetning av strategin.

Strategin presenteras i september 2021. Ansvarig för arbetet är Maria Sirviö. Önskar du ytterligare information eller vill du lämna in synpunkter? Då är du välkommen att kontakta Maria via mail.

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.