Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Fotograf: Thomas Åberg

Utbildning/Kurs 2022-03-15

Arctic Spirit in Practice – Börja paketera mot slutkund och återförsäljare

Inspiration och tips!

I den sjätte delen av Arctic Spirit in Practice har turen kommit till Melderstein Herrgård. Du får lyssna på ägaren Katarina Thingvall hur hon paketerat sitt erbjudande av boende och aktiviteter mot turoperatörer och slutkunder.

Melderstein Herrgård är en vacker 1700-tals herrgård som med sin gamla bruksmiljö har en speciell harmoni och atmosfär. Herrgården har moderna rum samt en restaurang för 100 gäster. Släkten Thingvall har länge bedrivit verksamhet i herrgården där grupp- och konferensverksamheten är och har varit ett viktigt segment de jobbar med. När Katarina Thingvall tog över driften påbörjade hon resan mot att även jobba med Travel Trade.  

Välkommen att lyssna till Katarina Thingvall, Melderstein Herrgård, om hur hon jobbar med flerdagarspaket mot slutkund och återförsäljare, hur hon tänker kring texter, bild och priser, vad bör man tänka på gällande paketering tillsammans med underleverantörer och mycket mer. 

Ta del av inspirerande gruppdiskussioner efter själva inspirationsföreläsningen.

De goda exemplen finns överallt
Syftet med Arctic Spirit in Practice är att lyfta fram de goda exemplen bland våra företag i Swedish Lapland. Vi vill helt enkelt göra det möjligt för våra företag att inspirera och stärka varandra. Konceptet är alltid detsamma: En kortare presentation på max 20 minuter, därefter ges utrymme för gruppdiskussion. Välkommen att inspireras och prata möjligheter med andra företag inom Swedish Lapland.

Föredragshållare
Katarina Tingvall, Melderstein Herrgård

Datum och tid
15 mars 2022, 10.00 – ca 11.00
Sista anmälningsdag 11 mars
Klicka här för anmälan

Plats
Webbinaret ges digitalt på Zoom. Länk med instruktioner hur du ansluter dig skickas ut dagen innan själva webbinaret.

Kostnad
Arctic Spirit in Practice är en del av projektet Business Capacity Development och är kostnadsfritt för alla företag inom Swedish Lapland.

Business Capacity Development in Swedish Lapland är ett regionalt samverkansprojekt som syftar till att skapa ökad tillväxt i regionens små- och medelstora besöksnäringsföretag. Projektet är finansierat av EUs Strukturfonder/Tillväxtverket, destinationens samtliga 16 kommuner, Region Norrbotten och Region Västerbotten. I syfte att nå näringens mål om fördubblad omsättning tillgängliggör projektet företagens produkter på den internationella resemarknaden, stödjer innovationsprocesser, tillför spetskompetens och ger tillgång till affärs- och produktutvecklingsverktyg som stärker företagens kapacitet och konkurrenskraft.

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.