Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Care for the Arctic – it’s our home

Care for the Arctic – it’s our home är en gemensam arktisk agenda med tillhörande verktygslåda för vårt arktiska resmåls huvudintressenter – besöksnäringen, resenären och samhällets aktörer/möjliggörare – som adresserar de identifierade utmaningar som vi tillsammans står inför, lokalt och globalt. Socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Den bygger på en inkluderande och engagerande metod för att gemensamt gå från ord till handling – att bidra till, driva och leda förändringsprocesser och omställning mot Agenda 2030.

Care for the Arctic är en social innovation som drivs av ansvarsfulla besöksnäringsföretag, ansvarsfulla resenärer och ansvarsfulla företag. Istället för att arbeta med separata initiativ gentemot olika intressegrupper använder vi en gemensam agenda som bygger på samverkan. 

Agendan är del av Norrbottens besöksnäringsstrategi och strategiska färdplan mot 2030 samt kopplat till EU:s Tourism Transition Plan, Global Sustainable Tourism Councils globala hållbarhetskriterier och Agenda 2030.

Med gemensamma krafter drivs positiv förändring i riktning mot visionen att bli världens mest ansvarsfulla arktiska resmål och bidra till lokalsamhällets bästa.

För att involvera och engagera besöksnäringen

Syftet med Care for the Arctic är att involvera och engagera resmålets huvudintressenter att skrida till handling i gemensam riktning och därmed bidra till vårt arktiska resmåls;

 • vision – att vara världens mest ansvarsfulla arktiska resmål
 • mål – det ska vara enkelt för den ansvarsfulle resenären att besöka vårt arktiska resmål, att göra medvetna val på plats och att aktivt bidra till en hållbar lokal utveckling.

Tillsammans mot ett gemensamt mål

Vi har skapat agendan för att möjliggöra ett strukturerat arbete i praktiken där resmålets huvudintressenter arbetar metodiskt tillsammans mot en gemensam målbild och vision i riktning mot ökad hållbarhet. Detta skapar många fördelar:

 • Resmålet blir mer attraktivt och bidrar till hela platsens attraktionskraft att bo, leva och verka.
 • Det förenklar samarbeten, optimerar kraftsamling och stärker resmålets attraktivitet och möjligheter att realisera platsens potentialer, vilket i sin tur kan leda till bättre affärer och starka innovationsmiljöer.
 • Stärker förutsättningar att göra mindre miljö- och klimatavtryck.
 • Det skapar även förutsättningar att utveckla och nyttja en regenerativ turism och besöksnäring för lokalsamhällets och naturens bästa.
 • Det tar vara på människors engagemang för;
  -sin hembygd – att skapa värde lokalt och globalt, idag och för kommande generationer,
  -sitt resande – att bidra till platsen och minska sitt avtryck,
  -sitt yrkesförvärv – att stärka besöksnäringens förutsättningar och bidra till ett mer besöksvänligt och hållbart resmål.

Det är vår förhoppning att denna nya agenda, med dess verktygslåda, ska vara ett stöd för att gå från ord till handling för både vår näring och vår plats. Helt enkelt för att det här är vårt hem, något vi alla bryr oss om.

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.