Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Care for the Arctic

Den arktiska delen av Sverige är en plats förknippad med storslagen natur. Sveriges högsta fjäll och djupaste sjöar, de stora nationalälvarna och skogslandet. Här finns ett långsamt förändrat kulturlandskap, format av människor som bott här i tusentals år och levt här på platsens villkor. Närheten till naturen har skapat ett arktiskt vardagsliv, fött ur sedvanor och traditionell kunskap.

Men Arktis är också den del av världen där klimatförändringarna sker snabbast just nu. Vår plats är hotad. 

Därför har vi tagit fram Care for the Arctic, en arktisk agenda för ett mer ansvarsfullt resmål. Den fungerar som en vägvisare för dig som besöker vår plats och för dig som arbetar i eller på annat sätt berörs av besöksnäringen. Det är med omsorg och respekt för platsen och de som format den som vi ska arbeta vidare.

Tillsammans ser vi till att bli Arktis mest ansvarsfulla resmål.

Uppmuntrande råd till medvetna och ansvarsfulla besökare, företag och möjliggörare

Utifrån den övergripande uppmaningen Care for the Arctic har vi utvecklat ett antal uppmuntrande råd som vi vill att du som hör till resmålets huvudintressenter – besöksnäringsföretagen, resenären och möjliggörarna – tar till dig och agerar utifrån i syfte att stärka vår region som plats att bo, leva och verka på.

Care for the Arctic är framtagen i enlighet med FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030 och resmålets övergripande mål, för att uppnå visionen Arktis mest ansvarsfulla resmål. Råden har baserats på The World Tourism Organizations och Global Sustainable Councils kriterier och globala standarder för hållbart resande och turism.

Swedish Lapland Visitors Board är medlemmar i Global Sustainable Tourism Cluster (GSTC) sedan 2022. All personal har genomgått och erhållit GSTC:s certifikat Professional Certificate in Sustainable Tourism.

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.