Sommarens The Arctic Lifestyle Magazine ute nu

  Man kan definiera Swedish Lapland på hundra sätt eller fler. För oss är Swedish Lapland inte så mycket en plats, utan snarare ett sätt att vara. Rent av ett sätt att leva. Det här är vår hyllning till den

/ No comments

Sommarens The Arctic Lifestyle Magazine ute nu

  Man kan definiera Swedish Lapland på hundra sätt eller fler. För oss är Swedish Lapland inte så mycket en plats, utan snarare ett sätt att vara. Rent av ett sätt att leva. Det här är vår hyllning till den

/ No comments

Familjen av lokala guider växer

Inför sommarsäsongen 2016 producerades inte mindre än tio lokala guider enligt det ”samarbetsreceptet” som föddes 2014. Det är sex fler lokala guider än föregående år, och tre fler än de sju som producerades för vintersäsongen. Format och grafiska riktlinjer är

/ No comments

Familjen av lokala guider växer

Inför sommarsäsongen 2016 producerades inte mindre än tio lokala guider enligt det ”samarbetsreceptet” som föddes 2014. Det är sex fler lokala guider än föregående år, och tre fler än de sju som producerades för vintersäsongen. Format och grafiska riktlinjer är

/ No comments

Turismen ökar både omsättning och exportvärde

Turismen i Sverige tar ett nytt språng! Det står klart efter att Tillväxtverket presenterat sin årliga rapport – Turismens årsbokslut. 2015 ökade omsättningen med +18,5 miljarder (7%) till 281,7 miljarder. Dessutom växte turismens exportvärde (utländska besökares konsumtion i Sverige) med

/ No comments

Turismen ökar både omsättning och exportvärde

Turismen i Sverige tar ett nytt språng! Det står klart efter att Tillväxtverket presenterat sin årliga rapport – Turismens årsbokslut. 2015 ökade omsättningen med +18,5 miljarder (7%) till 281,7 miljarder. Dessutom växte turismens exportvärde (utländska besökares konsumtion i Sverige) med

/ No comments

Nature’s Best in Swedish Lapland

Nu kraftsamlar ekoturismmärkningen Nature’s Best och Swedish Lapland för att ytterligare stärka regionens företag genom satsningen Nature’s Best in Swedish Lapland. Vi ska lyfta fram de redan godkända arrangörerna och få fram nya Nature’s Best företag för att bidra till

/ No comments

Nature’s Best in Swedish Lapland

Nu kraftsamlar ekoturismmärkningen Nature’s Best och Swedish Lapland för att ytterligare stärka regionens företag genom satsningen Nature’s Best in Swedish Lapland. Vi ska lyfta fram de redan godkända arrangörerna och få fram nya Nature’s Best företag för att bidra till

/ No comments

Financial Times fiskar efter Baltic Salmon i Swedish Lapland

Financial Times helgbilaga ”How to spend it” tipsar om hur du spenderar pengar i Swedish Lapland. Och bäst gör man det genom att fiska. I reportaget fiskar man efter Atlantlax – eller som laxen i våra älvar kallas Baltic Salmon –

/ No comments

Financial Times fiskar efter Baltic Salmon i Swedish Lapland

Financial Times helgbilaga ”How to spend it” tipsar om hur du spenderar pengar i Swedish Lapland. Och bäst gör man det genom att fiska. I reportaget fiskar man efter Atlantlax – eller som laxen i våra älvar kallas Baltic Salmon –

/ No comments

Camilla Bondareva ny destinationsstrateg för Swedish Lapland Visitors Board

Camilla Bondareva rekryteras som Destinationsstrateg till Swedish Lapland Visitors Board. Hon kommer i sin roll att driva strategiskt viktiga frågor för besöksnäringens tillväxt. – Det känns fantastiskt bra att vi rekryterar en spetskompetens som kan medverka till att stärka förutsättningarna för våra

/ No comments

Camilla Bondareva ny destinationsstrateg för Swedish Lapland Visitors Board

Camilla Bondareva rekryteras som Destinationsstrateg till Swedish Lapland Visitors Board. Hon kommer i sin roll att driva strategiskt viktiga frågor för besöksnäringens tillväxt. – Det känns fantastiskt bra att vi rekryterar en spetskompetens som kan medverka till att stärka förutsättningarna för våra

/ No comments

Affärsutvecklingsprogrammet ASSL levererar snabba framgångar i Gällivare

I Gällivare har man snabbt gjort verkstad av ny kunskap. Två veckor efter att Einar Knudsen, som är delprojektledare inom Destination Capacity Building in Swedish Lapland, stängt ner PowerPoint och samlat in utvärderingarna kan destinationen och dess företag presentera fyra

/ No comments

Affärsutvecklingsprogrammet ASSL levererar snabba framgångar i Gällivare

I Gällivare har man snabbt gjort verkstad av ny kunskap. Två veckor efter att Einar Knudsen, som är delprojektledare inom Destination Capacity Building in Swedish Lapland, stängt ner PowerPoint och samlat in utvärderingarna kan destinationen och dess företag presentera fyra

/ No comments

Dags för oss i norr att säga ifrån om flygskatten

  Idag publiceras en debattartikel mot höjd flygskatt som vi tillsammans med andra aktörer i Norr- och Västerbotten formulerat. Utdrag: Sverige är ett glest befolkat och avlångt land. Mer än sju av tio resor mellan Stockholm och Norrland genomförs med

/ No comments

Dags för oss i norr att säga ifrån om flygskatten

  Idag publiceras en debattartikel mot höjd flygskatt som vi tillsammans med andra aktörer i Norr- och Västerbotten formulerat. Utdrag: Sverige är ett glest befolkat och avlångt land. Mer än sju av tio resor mellan Stockholm och Norrland genomförs med

/ No comments

Om det gränsöverskridande interreg-projektet Visit Arctic Europe

Visit Arctic Europe är ett gränsöverskridande besöksnäringsprojektet som har beviljats medel från EU-programmet Interreg Nord 2014-2020. Projektets totala budget är 6,4 miljoner euro, jämt fördelat mellan de tre projektparterna; Finnish Lapland Tourism Board, Northern Norway Tourism Board samt Swedish Lapland Visitors Board. Projektet

/ No comments

Om det gränsöverskridande interreg-projektet Visit Arctic Europe

Visit Arctic Europe är ett gränsöverskridande besöksnäringsprojektet som har beviljats medel från EU-programmet Interreg Nord 2014-2020. Projektets totala budget är 6,4 miljoner euro, jämt fördelat mellan de tre projektparterna; Finnish Lapland Tourism Board, Northern Norway Tourism Board samt Swedish Lapland Visitors Board. Projektet

/ No comments

Vad är Swedish Lapland?

Vad är Swedish Lapland? Det är en internationell destination som lockar besökare från hela världen. Destinationen är ett resmål med gemensamt platsvarumärke. Platsvarumärket bildar en gemensam samverkansplattform för lokala destinationer och turismföretagare i Norrbottens län samt Skellefteå och Sorsele. Vad menar

/ No comments

Vad är Swedish Lapland?

Vad är Swedish Lapland? Det är en internationell destination som lockar besökare från hela världen. Destinationen är ett resmål med gemensamt platsvarumärke. Platsvarumärket bildar en gemensam samverkansplattform för lokala destinationer och turismföretagare i Norrbottens län samt Skellefteå och Sorsele. Vad menar

/ No comments