Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Fotograf: Ted Logart

Utbildning/Kurs 2021-11-23

Arctic Spirit in Practice – Företagsnätverk

I den fjärde delen av Arctic Spirit in Practice har turen kommit till Arctic Getaways, ett nätverk av företag inom besöksnäringen i Swedish Lapland. Under inspirationsdelen kommer du få lyssna till hur allt började och varför, men också hur Arctic Getaways organiserat arbetet och vilka vinsterna är att arbeta i ett gemensamt nätverk.

Idag består Arctic Getaways av sju företag med två extra tydliga saker gemensamt: De har alla verkat länge inom besöksnäringen samt att de erbjuder småskaliga och personliga boenden med genuina upplevelser för gäster från hela världen. Med fokus på likheterna och småskaligheten har de valt att gå samman för att tillsammans bli en ännu starkare aktör internationellt. Om detta och annat intressant kommer den fjärde delan av Arctic Spirit in Practice att handla om.

Välkommen att lyssna till Arctic Getaways representant Graeme Richardson samt ta del av en lika inspirerande som givande gruppdiskussioner efter själva inspirationsföreläsning.

Notera att denna inspirationsföreläsning kommer att hållas på engelska.

De goda exemplen finns överallt

Syftet med Arctic Spirit in Practise är att lyfta fram de goda exemplen bland våra företag i Swedish Lapland. Vi vill helt enkelt göra det möjligt för våra företag att inspirera och stärka varandra. Konceptet är alltid detsamma: En kortare presentation på max 20 minuter, därefter ges utrymme för gruppdiskussion. Välkommen att inspireras och prata möjligheter med andra företag inom Swedish Lapland.

Föredragshållare
Graeme Richardson, Arctic Getaways

Datum och tid
23 november, 10.00 – ca 11.00 eller så länge gruppdiskussionerna pågår
Sista anmälningsdag 22 november

Plats
Webinaret ges digitalt på Zoom. Länk med instruktioner hur du ansluter dig skickas ut dagen innan själva webinaret.

Kostnad
Arctic Spirit in Practice är en del av projektet Business Capacity Development och är kostnadsfritt för alla företag inom Swedish Lapland.

Business Capacity Development in Swedish Lapland är ett regionalt samverkansprojekt som syftar till att skapa ökad tillväxt i regionens små- och medelstora besöksnäringsföretag. Projektet är finansierat av EUs Strukturfonder/Tillväxtverket, destinationens samtliga 16 kommuner, Region Norrbotten och Region Västerbotten. I syfte att nå näringens mål om fördubblad omsättning tillgängliggör projektet företagens produkter på den internationella resemarknaden, stödjer innovationsprocesser, tillför spetskompetens och ger tillgång till affärs- och produktutvecklingsverktyg som stärker företagens kapacitet och konkurrenskraft.

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.