Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Fotograf: David Björkén

Utbildning/Kurs 2022-04-26

ASSL – Arctic Bike

Webinar med temat cykelturism och hur trenderna ser ut inom cyklingen idag.

Intresset för cykling växer stadigt och är en del av en internationell trend. I många länder är cykling en viktig del av besöksnäringen och bidrar till både arbetstillfällen och inkomster. Inom EU beräknas att cykelturism omsätter 16% mer än hela kryssningsturismen. Undersökningar visar att målgruppen som vill uppleva cykling i Sverige är stor. Inom regionen Swedish Lapland, har vi inte de långa cykeltraditioner man har i andra delar av världen, men vi har fantastisk natur och vägar med lite trafik; något som är viktiga delar i de trender inom cyklingen vi ser.

Under denna ASSL kommer vi prata om cykelturism och hur trenderna ut inom cyklingen idag. Vilka olika typer av cykelintresserade resenärer finns? Och vad vill de cykelintresserade målgrupperna uppleva under sin resa? Och sist men inte minst; vad kan man göra i sitt företag för att locka och underlätta för cykelintresserade målgrupper. 

David Björkén arbetar som Digital Marketing Specialist för Swedish Lapland och har cyklat mycket sedan första vågen av mountainbike började bli stor i början av 90-talet. Han har sedan cyklat landsväg med CK Sävast och Spårvägen CK. Under arbete i vinbranschen tillbringade han ett antal somrar i Italien, Schweiz och Frankrike och passade då på att cykla både MTB och så många bergspass som möjligt på landsväg. Tillsammans med Piera Niila Stålka ligger han bakom Arctic Bike Life med syfte att kommunicera de fantastiska cykelmöjligheterna som finns i regionen. 

Datum, tid och anmälan
26 april kl. 10.00. Sista anmälningsdag 25 april. 
Klicka här för anmälan

Plats
Digitalt via Zoom. Länk med instruktioner hur du ansluter dig skickas ut dagen innan själva aktiviteten.

Kostnad
Detta webinar är kostnadsfritt för alla företag inom Swedish Lapland.

Arctic Spirit in Swedish Lapland – ASSL
Är ett program som erbjuder olika kompetenshöjande aktiviteter för företag inom besöksnäringen i Swedish Lapland.

Business Capacity Development in Swedish Lapland är ett regionalt samverkansprojekt som syftar till att skapa ökad tillväxt i regionens små- och medelstora besöksnäringsföretag. Projektet är finansierat av EUs Strukturfonder/Tillväxtverket, destinationens samtliga 16 kommuner, Region Norrbotten och Region Västerbotten. I syfte att nå näringens mål om fördubblad omsättning tillgängliggör projektet företagens produkter på den internationella resemarknaden, stödjer innovationsprocesser, tillför spetskompetens och ger tillgång till affärs- och produktutvecklingsverktyg som stärker företagens kapacitet och konkurrenskraft.

Anmälan till Arctic Bike

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.