Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng
Utbildning/Kurs 2020-05-15

Digitala klivet – sista anmälningsdag 15 maj

På grund av Coronakrisen och att vi tvingats fokusera på andra uppgifter under senaste tiden, förlänger vi anmälningstiden till 15 maj.

Med det Digitala klivet vill vi sänka trösklarna för besöksnäringsföretag i Swedish Lapland att stärka den digitala närvaron.

Tillsammans med experter inom området digitalisering kommer ni att få personlig hjälp och vägledning att hitta den bästa vägen framåt hur ni praktiskt ska arbeta med er digitala utvecklingsresa. En resa som utgår från er verksamhet, vart ni befinner er idag och vart ni vill. Typiska insatser kan beröra bokningssystem, kommunikation i sociala medier, konvertering, identifiering och kännedom om målgrupp samt hjälp med er hemsida.

Syftet med det Digitala klivet är att stärka er nuvarande affärsmodell, identifiera nya affärsmöjligheter och därigenom förbättra den digitala kundupplevelsen. Målsättningen är att skapa nya konkurrensfördelar – både på den nationella och internationella marknaden.

Tio företag väljs ut
Alla besöksnäringsföretag inom Swedish Lapland är välkommen att söka. Vi söker inte digitalt mogna företag, vi önskar hitta företag som vill ta minst ett digitalt kliv framåt. Totalt kommer tio företag att erbjudas plats. De företag som väljs ut baseras på nuläge och motivering till varför ni önskar vara med.

Totalt omfattar det Digitala klivet tio timmars personlig konsulthjälp av experter inom digitalisering kopplat till besöksnäringen.

Digitala klivets upplägg

  1. Analys. Våra experter gör en genomlysning av ert företags digitala närvaro (juni).
  2. Möte och planering. Ett första onlinemöte genomförs där ni, utifrån den digitala genomlysningen, diskuterar nuläget, vart ni vill samt de möjligheter som har identifierats. Därefter upprättas en personlig handlingsplan. (genomförs i slutet augusti/början av september).
  3. Löpande insatser. Ett antal onlinemöten genomförs där ni får hjälp och coaching utifrån handlingsplanen. Längs med resan finns det material att ta del av som kopplar till slutsatser från de tidigare stegen, vilket innebär att resan är anpassad utifrån er takt och era kunskaper.
  4. Wrap up. Avslutnings- och uppföljningsmöte för att utvärdera arbetet samt blicka framåt (senast 31 oktober).

Utvecklingskonsulter
Svensk Destinationsutveckling.

Sista anmälningdag
Fredag 15 maj.

Start och avslut
Digitala klivet påbörjas i juni med att våra experter gör en analys av er digitala närvaro. Ditt första möte med utvecklingskonsulterna blir i slutet av augusti/början på september. Digitala klivet avslutas senast 31 oktober.

Kostnad
2 000 SEK exkl.moms.
Sparbanken Nord – Framtidsbanken betalar din deltagaravgift!

I anmälningsavgiften ingår 10 personliga konsulttimmar med experter inom digitalisering kopplat till besöksnäringen.

Frågor?
Kontakta Richard Westerberg på Swedish Lapland Visitors Board: richard.westerberg@swedishlapland.com

Med stöd av:

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.