Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng
Utbildning/Kurs 2019-03-20

Naturturismföretagens onlinebaserade affärsutvecklingsverktyg

Tillsammans med Naturturismföretagen lanserar vi nu Naturturismföretagens onlinekurs för hållbar affärsutveckling. I första hand kommer företag i destinationen Swedish Lapland som vill påbörja sin hållbarhetsresa erbjudas en användare.

Onlinekursen är anpassad till företag som vill påbörja sin hållbarhetsresa där innehållet genom kunskapsblock och inspiration ger en introduktion i hållbar turism.

Kursen innehåller även de konkreta verktygen Miljöplan och Resmålsanalys som är grunden för företag som vill ansöka om miljö- eller kvalitetsmärkning. 

Verktyg för ekoturism

Onlinekursens konkreta verktyg utgår från Nature’s Best Swedens egenutvecklade resmålsanalys som görs för att se företaget i en större kontext — en grundsten för att bedriva ett långsiktigt och hållbart naturturismföretagande (ekoturism).

Under senare delen av 2019 är målsättningen att på basis av piloten gå vidare och utveckla ett mer fullskaligt verktyg som blir tillgängligt för än fler naturturismföretagare i hela Sverige. 

Mer information hittar ni här:

Användningstiden är 20 mars till 30 juni 2019.

Naturturismföretagen utvecklar nytt digitalt verktyg för hållbar affärsutveckling
Projekt – Innovativ och digital affärsutveckling inom naturturism

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.