Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Responsible Arctic Experience Bootcamp

Utbildning/Kurs 2023-09-07

Responsible Arctic Experience Bootcamp

Häng med oss i höst under 6 intensiva veckor och gör verkstad av dina idéer om ansvarsfulla arktiska upplevelser! – Fyll på din egen verktygslåda med inspiration, insikter och kunskap.

Har du idéer om nya ansvarsfulla arktiska kultur/natur-upplevelser som du vill omvandla till nya affärsmöjligheter? Eller kanske har du befintliga produkter som skulle behöva ett omtag kopplat till den hållbara samhällsomställningen?

Utifrån resenärernas ökande efterfrågan på autentiska och platsspecifika kultur/natur-upplevelser samt vilja att bidra till lokalsamhällets hållbara utveckling, gör vi en inspirerande och engagerande produktutvecklingsresa tillsammans.

Ta genvägen via Responsible Arctic Experience Bootcamp

Här får du bland annat:
• Nya uppdaterade insikter om den ansvarsfulle resenärens efterfrågan och behov

• Tillgång till kunskap, inspiration och helt nya praktiska verktyg och mallar i ny digital lärplattform anpassade för vårt arktiska resmål

• Verktygslåda för företag som vill konkretisera sitt hållbarhetsarbete och vara med och bidra till den regionala agendan ”Care for the Arctic”

• Specialistkompetenser som ditt personliga bollplank och mentorer

• Studiebesök hos natur/kulturturismföretagare i Värmland och Västmanland

• Möjlighet till nytt företagsnätverk att dela erfarenheter med

• Extern validering av dina nya tilltänkta produkter samt feedback av externt ”draknäste”

Ambitionen är att göra verklighet av 20st besöksnäringsföretags produktidéer med målet att lansera framtagna reseanledningar direkt mot slutkund genom AI-baserade digitala kampanjer riktade mot potentiella kundkategorier och/eller gentemot vårt arktiska resmåls nätverk av turoperatörer, reseagenter och andra B2B-samarbetspartners.

Hur går det till?

Under 6 intensiva veckor får du möjlighet att utveckla dina produktidéer tillsammans med Swedish Lapland Visitors Boards specialistkompetenser, inbjudna externa experter och alla andra deltagande företag. Upplägget är en mix av gemensamt och individuellt arbete.

Det gemensamma programmet består av:

• En digital träff i veckan (vecka 36 till 41)

• Studie- & Inspirationsresa till Värmland, Dalarna och Västmanland (vecka 38)

• Fysisk avslutningsträff (vecka 41)

Individuellt arbete med tillgång till specialistkompetenser som bollplank:
Inför och mellan de gemensamma träffarna arbetar du dels med ett antal arbetsuppgifter, dels med din egen process för att utveckla, förpacka och i slutänden marknadsföra din eller dina nya arktiska upplevelser. Arbeta ifrån en plats och tidpunkt som passar dig via Swedish Lapland Visitors Boards nya digitala lärplattform.

När händer vad?

Programmet uppdateras löpande

V 36 ONBOARDING
Dag och tid: 7 september, kl. 9.00–12.00
Plats: Digitalt
Agenda:
– Uppstart med fördjupad presentation av programmet och alla deltagare
– Inspirerande webinar med Marcus Eldh på temat att skapa regenerativa upplevelser som säljer
– Redovisning och genomgång av första arbetsuppgiften på den digitala lärplattformen

V 37 INSIKTER SOM GER NYA UTSIKTER
Dag och tid: 14 september, kl. 9.00-12.00
Plats: Digitalt
Agenda:
– Introduktion till nya arktiska agendan ”Care for the Arctic” och verktygslådan för ett ansvarsfullt företag inom Sveriges Arktiska resmål med Camilla Bondareva och Annika Fredriksson, Swedish Lapland Visitors Board
– Grupparbete kopplat till ovanstående.
– Den ansvarsfulla resenären och marknadspotentialer samt positionering av Sveriges Arktiska resmål internationellt och nationellt med Annika Fredriksson och Emma Ebermark, Swedish Lapland Visitors Board
– Grupparbete kopplat till ovanstående.

V 38 EN SAFARI TILL DIN EGEN IDÉ
Inspirerande och lärande studieresa. Besök hos och möten med internationellt och nationellt prisbelönta och innovativa natur/kultur-turismföretagare.
Dagar: 17–22 september
Plats: Värmland, Dalarna och Bergslagen
Resa dit och hem: Avresa nattåg söndag 17:e och hemresa nattåg 21:a för ankomst fredag 22:a september
Transfer på plats: Minibuss

Program för resan (uppdateras löpande):
I Bergslagen och Värmland har många uppmärksammade naturbaserade upplevelser lockat resenärer från hela världen att uppleva vårt land och den svenska naturen.

Vad är hemligheten bakom alla turismpriser och uppmärksammade artiklar – hur tänker några av Sveriges uppmärksammade natur- & kulturturismföretagare kring produktutveckling, hållbarhet och kvalitet?

Hur bygger de sina upplevelser och vad gör att allt fungerar så bra så att de positiva kundomdömena rasar in?

Under några dagar så djupdyker vi in i konsten att paketera och sälja upplevelser i naturen – upplevelser som uppmärksammats i media runt om hela världen.

Studieresan bygger inte på att sitta i ett konferensrum. Vi kommer göra besök för att möta entreprenörernas upplevelser på plats. Här finns några av landets mest bokade naturupplevelser med väldigt nöjda gäster.

Vad kan vi lära av att få prova på flottfärden på Klarälven med Ing-Marie Junler, Vildmark i Värmland, träffa Marcus Eld, WildSweden och andra entreprenörer i regionen som skapat reseanledningar som utgår från den lokalspecifika kulturen och naturen – och som inspirerar besökare att klicka på boka-knappen. 

Tillsammans med andra besöksnäringsföretag inom Sveriges Arktiska resmål får du chansen att både studera, inspirera, fråga och lära dig mer om hur några natur- och kulturturismföretagare i en annan del av Sverige arbetar, hur de resonerar och vad som är deras starkaste kort.

Genom att vara aktiv och delaktig tillsammans med andra finns här en stor möjlighet att utveckla din egen verksamhet.

På studieresans sista dag kommer du ges möjlighet att testa din egen idé mot nya ögon genom en extern panel med erfarna turismaktörer och få del av deras omedelbara feedback på din presentation.

V 39 INSIKTER SOM GER NYA UTSIKTER
Dag och tid: 26 september, kl. 9.00–12.00
Plats: Digitalt
Agenda:
– Workshop – Djupdyk i dina digitala kanaler med Johanna Elenius, Swedish Lapland Visitors Board

V 40 INSIKTER SOM GER NYA UTSIKTER
Dag och tid: 5 oktober, kl. 9.00–12.00
Plats: Digitalt
Agenda:
– Hur kan du nå ut med dina produkter via återförsäljare med David Lind, Swedish Lapland Visitors Board
– Hur kan du nå ut med dina produkter och budskap digitalt till slutkunden med Petter Norén, Swedish Lapland Visitors Board

V 41 WRAPPING UP SUMMIT
Dag och tid: 12 oktober, kl. 9.30–21.00
Plats: Fysisk träff
Agenda:
– Tematiska föreläsningar
– Deltagarnas presentationer
– Utvärdering och nästa steg
– Gemensam middag

VEM KAN DELTA?
Besöksnäringsföretag i Norrbotten och som är produktägare av kultur- och/eller naturbaserade upplevelser/aktiviteter.

VAD KOSTAR DET?
5 900 SKR/deltagare. Max 1st deltagare per företag. I priset ingår allt inklusive inspirationsresan med boende, mat och resa samt tillgång till den digitala kunskapsportalen.

OBS! BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER
Begränsat antal deltagare betyder att 20 företag kommer ges möjligheten att delta.

>> INTRESSEANMÄL DIG SENAST 17 AUGUSTI (FINNS NÅGRA PLATSER KVAR, FÖRLÄNGT TILL 22 AUGUSTI)

Låter det här lockande? Vi ser fram emot din intresseanmälan senast den 17 augusti (förlängt till 22 augusti).
Länk till intresseanmälan hittar du här!

FORMALIA, KRAV & KRITERIER:
• Besöksnäringsföretaget ska vara verksamt i Norrbotten och säljer/är idag produktägare av kultur- och/eller naturbaserade upplevelser/aktiviteter.

• Företag som anmäler sig bekräftar sina möjligheter att avsätta tid och resurser för eget arbete inför och efter både inplanerade digitala och fysiska träffar under de 6 veckorna.

• Obligatoriskt deltagande på inspirationsresan/studiebesöket En safari till din egen idé.

• Bekräftelse skickas till antagna företag 18 augusti. Vid bekräftat deltagande är anmälan bindande och en faktura på deltagaravgiften skickas ut.

• Inför uppstart 7 september skickas första arbetsuppgiften ut för individuellt arbete som redovisas vid digitala mötet.

ÖVRIGT:
I huvudsak kommer språket på de fysiska- och digitala träffarna vara svenska så även på den digitala verktygslådan.

ÖVERGRIPANDE MÅL:
Efter avslutad aktivitet ska minst 20st nya anledningar att boka en resa till det arktiska Sverige finnas tillgängliga för den ansvarsfulle resenären.

Responsible Arctic Experience Bootcamp är en aktivitet och del av Arctic Innovation Lab™ – en nätverksbaserad produktutvecklingsprocess för nya upplevelseinnovationer. AIL™ ska stärka små och medelstora besöksnäringsföretags hållbarhet, konkurrenskraft och entreprenörsskap i syfte att sin och Sveriges arktiska resmåls närvaro på globala marknader. Responsible Arctic Experience Bootcamp är en aktivitet inom ERUF-projektet AHKKA – Arktisk Hållbar Konkurrenskraft & Attraktion. AHKKA är ett projekt skapat för att stärka små- och medelstora företag inom besöksnäringen i Swedish Lapland. Projektet finansieras av Region Norrbotten, kommuner i Norrbotten samt Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.