Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng
En måltidsupplevelse skapas av några av världens bästa kockar i ett skogsbryn vid älvens strand

Fotograf: Håkan Stenlund

Nyheter, Statistik 6 mars, 2023

2022 levererar nytt besöksrekord

Besöksnäringen slår nya rekord. Under 2022 ökade antalet gästnätter i Norrbottens alla kommuner. Jämfört med pandemidrabbade 2021 ökar gästnätterna med +33 procent. Allra starkast var utvecklingen i Kalix, där gästnätterna ökade med 94 procent jämfört med 2021. Luleå ökade med flest antal gästnätter jämfört med föregående år. Både ökande privata och affärsbaserade reseströmmar bidrog till det starka resultatet.

– Det är fantastiskt att gästnätterna ökade i länets samtliga kommuner, med allt från 17 till hela 94 procent, säger Annika Fredriksson, vd för Swedish Lapland Visitors Board och fortsätter
– Upphämtningen är egentligen makalös. Den visar att vår näring har god förmåga att ställa om när omvärlden förändras även på de mest dramatiska sätt.

Den preliminära statistiken från SCB visar också en ökning med 3 procent jämfört med det tidigare rekordåret 2019. I jämförelse med det tidigare rekordåret (2019) visar statistiken en ökning av antalet gästnätter i de flesta av kommunerna. Den största ökningen sker i Haparanda, som vuxit med 49 procent. Kiruna, Pajala, Jokkmokk, Arjeplog och Arvidsjaur har gjort en stark återhämtning jämfört med pandemiåren, men har en liten bit kvar till 2019 års nivå.

De svenska gästnätterna stod för 66 procent och de utländska med andra ord för resterande 34 procent, en oförändrad fördelning jämfört med 2019

– Det här är styrkebesked som tydligt visar vår internationella lyskraft. Vi har med gemensamma krafter lyckats bibehålla och vidareutveckla Swedish Laplands position bland internationella resenärer av alla slag, säger Annika Fredriksson.

De utländska besökarna lämnar oftast ett större bidrag till den lokala ekonomin, eftersom de spenderar mer på plats än genomsnittssvensken. Resenärer från andra länder handlar gärna med sig lokalproducerade produkter och köper mer lokal service och tjänster som guidning, upplevelseaktiviteter och liknande.

Några höjdpunkter från 2022

 • Alla kommuner ökade i antalet gästnätter jämfört med 2021
 • Kalix ökade procentuellt mest (+94 %) av alla kommuner jämfört med 2021, tätt följda av Boden (+77 %) och Haparanda (+68 %).
 • Luleå ökar mest (+133 000) i antal gästnätter jämfört med 2021.
 • Luleå och Kiruna har flest gästnätter, 540 000 vardera.
 • Norrmännen står för flest av de utländska gästnätterna, därefter kommer tyskar och sedan finnar.
 • Norrmännen ökade jämfört med 2021 med 525 procent, vilket kan härledas till att den norska gränsen stängdes för utresande under pandemin.
 • Brexit ger effekter – de brittiska resenärernas har inte hittat tillbaka i samma omfattning som 2019 utan har minskat med 23% sedan 2019
 • De holländska gästnätterna har ökat 22% procent jämfört med 2019. Nederländerna är nu den femte största utländska marknaden, strax bakom den brittiska.

Intensivt marknads- och kommunikationsarbete ger resultat

Besöksnäringsföretagen som är verksamma inom resmålet Swedish Lapland är de som driver den här utvecklingen. Det är deras förmåga att både locka hit och ta hand om fler gäster än innan som banar väg för att denna upphämtning och att nya rekord nu sätts. Företagen har visat god förmåga att ställa om när världen förändras.

Under pandemiåren har näringen och vi främjare arbetat stenhårt tillsammans för att både klara företagens överlevnad och rusta för en framtid utan pandemi. Några exempel på arbete vi gjort tillsammans:

 • Inom vårt regiongemensamma projekt Business Capacity Development in Swedish Lapland har det gjorts omfattande strategiska insatser för att ta marknadsandelar och stärka konkurrenskraften.
 • Tillsammans med våra främjarkollegor i Northern Norway Tourism Board och Finnish Lapland Tourism Board har vi drivit ett framgångsrikt gränsöverskridande samarbete mellan 120 exportsatsande boendeanläggningar, aktivitetsföretag, flyg- och tågoperatörer och ett omfattande nätverk av internationella turoperatörer och reseagenter som säljer paketresor till vårt gemensamma arktiska resmål. Med gemensamma marknadsinvesteringar har vi synliggjort våra arktiska reseanledningar gentemot den globala resenären och inspirerat till rundresor mellan våra tre länder.
 • Under de många pandemimånaderna skickade vi varje vecka ut ett nyhetsbrev till det nationella och internationella nätverket av turoperatörer och reseagenter. Det för att hålla affärsrelationerna vid liv och sätta vårt resmål Swedish Lapland ”top of mind”. Över 100 säljinriktade brev damp ner i våra 1200 affärskontakters mailkorg. Öppningsfrekvensen var genomgående hög och inflödet av nya kontakter som ville ta emot nyhet vittnade om ett stort intresse.
 • Under både 2021 och 2022 genomfördes säljevenemanget Swedish Lapland Summit. Under det träffade företag inom besöksnäringen internationella reseförsäljare och turoperatörer för att visa upp sina produkter och erbjudande. Första gången var arrangemanget digitalt för att 2022 följas upp av ett fysiskt arrangemang. Under två intensiva dagar genomfördes över 350 säljmöten.

Resmålet Swedish Laplands reseanledningar syns i världen

Genomslaget som god kommunikation skapar bygger broar som knyter företagen närmare marknaden med potentiella besökare. Genom att satsa resurser tillsammans skapas ökad effekt, långsiktighet och en tydligare röst.

 • Varje sekund nås 4 personer online av innehåll från resmålet Swedish Lapland. Varje dag, varje timme är vi där med både digitala imagekampanjer och besöksnäringsföretagens egna annonser med specifika erbjudanden. Med hjälp av vårt upptränade AI-verktyg lyckas vi matcha företagens utbud med potentiella resenärers efterfrågan. Över 200 företag har under pandemiåren deltagit regelbundet eller vid enskilda insatser.
 • Baserat på vårt varumärkeslöfte – Välkommen att dela vår vardag, producerar vi cirka en film i månaden som publiceras på Youtube och Swedish Lapland TV. Filmerna sprids vidare genom sociala medier.
 • Instagram är en kanal som vuxit i relevans för skapa resedrömmar, bygga kännedom och skapa intresse. Swedish Lapland har nu 110 000 följare och där publiceras nästan ett inlägg per dag. 6 av 10 är internationella följare.
 • Pressförfrågningarna är många och ökar ständigt. I genomsnitt har vårt resmål besök av 1,5 journalist i veckan. Det ger resultat i ökad kännedom och ökad reslust vilket i sig ökar förutsättningarna för de potentiella resenärerna väljer vår region i stället för andra resmål i världen.

Orosmoln i horisonten

Att näringen går bra och slår rekord garanterar dock inte att utvecklingen håller i sig, inför kommande år hopar sig orosmoln i horisonten. Det är flera enskilda händelser som tillsammans skapar fog för oro.

 • På några orter är intresset från både fritidsresenärer och affärsresenärer så stort att bland annat hotellrum och stugor för uthyrning är en trång sektor.
 • Länsstyrelsen Norrbotten har fått minskade anslag för förvaltning av nationalparker och naturreservat. Det går i direkt motsatt riktning mot vår förmåga att realisera den potential som det växande intresset för vandring och natur- och kulturrelaterade semestrar har.
 • Kompetensförsörjningen är en annan utmaning. Det är mycket svårt att hitta medarbetare för de många olika funktionerna i alla branscher som tillsammans är kärnan i besöksnäringen. Näringen är likt andra i Norrbotten beroende av inflyttad arbetskraft.
 • Brist på bostäder för de som kommer för att jobba inom besöksnäringen minskar möjligheten att rekrytera medarbetare som idag inte redan bor i närheten av arbetsgivaren.
 • Trafikverket varnar för att alla typer av persontransporter inom länet kommer att påverkas kraftigt av underhåll, utbyggnader och det tryck som industrietableringarnas skapar på infrastrukturen.
 • Till länets egna utmaningar stundar också ökade kostnader på grund av inflation och händelser i samhället och omvärlden. Hushållen får mindre pengar att röra sig med och det riskerar att skapa en nedgång för turismen liknande den i början av 90-talets finanskris.
 • Visit Sweden har fått neddragen budget och det riskerar att påverka den nationella draghjälpen för att lyfta fram och synliggöra vårt arktiska resmål.
 • Tillväxtverket har fått minskat anslag och det påverkar tillgången till statistik och kvaliteten på de analyser av näringen som finns tillgänglig för beslutsfattare.

Om statistiken

Gästnätter är ett mått på antalet nätter gäster bor på kommersiella boendeanläggningar. Inkvarteringsstatistiken är en totalundersökning med svarsplikt för samtliga hotell, vandrarhem, camping, stugbyar samt kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter med minst fem rum eller nio bäddar. Det innebär alltså att mindre anläggningar inte omfattas av denna insamling.

Statistiken för 2022 är preliminär fram till april 2023.

Här kan du ta del av mer info och statistik för resmålet Swedish Lapland som vi samlat.

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.