Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng
Nyheter 21 februari, 2024

Aktörer sätter press på regeringen angående Malmbanan

Norrbottens Handelskammare lämnade idag, tillsammans med flera näringslivsaktörer, organisationer och beslutsfattare, en gemensam skrivelse till den svenska respektive norska regeringen gällande Malmbanan/Ofotenbanens undermåliga funktion och behov av satsningar.

I skrivelsen lyfter man hur störningar på banan inte bara påverkar företag och deras kunder utan även hotar grundläggande samhällsfunktioner, råvaruförsörjning och militär mobilitet. Vidare påpekar man vikten av en utbyggnad för att möjliggöra smidigare och snabbare transport av gods och personer – något som skulle gynna vår konkurrenskraft och våra länders välfärd och BNP.

Undertecknande aktörer erbjuder sig även att medverka till konstruktiva lösningar och uppmanar till ett dialogmöte med ansvariga politiker på båda sidor gränsen i närtid.

Infrastrukturen – en tidigare identifierad knäckfråga

I den besöksnäringsstrategi som Swedish Lapland Visitors Board tagit fram på uppdrag av Region Norrbotten nämns just infrastrukturen som en knäckfråga. Den ansvarsfulla resenären har krav och förväntningar på en hållbar, trygg, tillgänglig och fungerande infrastruktur. Detta bidrar till prioriteringen kopplat till ett attraktivt resmål.

– Strategin pekar på att en utbyggd tågtrafik bör prioriteras på både regional och nationell nivå, detta för att våra besökare ska kunna känna sig trygga med att välja tåg som färdmedel, både när de ska hit och när de ska resa inom vår region, säger Annika Fredriksson, VD Swedish Lapland Visitors Board.

Skrivelsen till Sveriges respektive Norges regering lämnades in idag den 21 februari 2024.

Skrivelsen är undertecknad av följande svenska aktörer:

LKAB SSAB H2 Green Steel Bodens kommun Region Norrbotten Vy DB Cargo Luleå Hamn Green Cargo Boliden Luleå kommun Kiruna kommun DB Schenker Copperstone Resources AB LTH Traktor AB Bring Sverige Swedish Lapland Visitors Board Svenska Turistföreningen Scania Group Volvo Group Göteborgs Hamn AB Kaunis Iron Railcare Kiruna Wagon

Du kan ta del av hela skrivelsen på Norrbottens Handelskammares hemsida.

Här kan du läsa hela Norrbottens besöksnäringsstrategi mot 2030 (du hittar delen om infrastruktur på sid. 28).

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.