Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng
en kopp kaffe en ljus sommar kväll

Fotograf: Mattias Fredriksson

Nyheter 16 mars, 2020

Angående besöksnäringen i Swedish Lapland och Coronaviruset

Till följd av Coronaviruset är branschen i ett allvarligt läge, så även i Swedish Lapland. Redan förra veckan ställdes ett flertal evenemang in, avbokningar gjordes från när och fjärran och vi upplevde generellt ett dämpat resande. Vi ser nu en mycket kraftig inbromsning i branschen som helhet.

Swedish Lapland Visitors Boards grundinställning är att följa nationella riktlinjer och råd från ansvariga myndigheter. Den inställningen kommer vi att hålla oss till även fortsättningsvis, då vi inte tror att näringen är betjänt av ytterligare nivåer av råd och dåd. Däremot är det vårt ansvar att tillgodose att hänsyn tas till specifika behov och särskilda förutsättningar som finns i Swedish Lapland, när åtgärder och förslag från det offentliga tas fram för att dämpa effekterna av denna pandemi. Det är vårt ansvar att resurser används på rätt sätt.

Förra veckan samlades samtliga lokala destinationer, tillsammans med Region Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten, i ett orienterande möte. En samstämmig bild om hur branschen drabbas och vilka åtgärder som behövs finns. På mötet fanns en förståelse för att vi, i linje med Visit Swedens och andra nationella aktörers agerande, skjuter upp eller ställer in visningsresor och externa aktiviteter. 

Utåtriktade aktiviteter, på olika målmarknader, begränsas samtidigt som också säljinriktade digitala aktiviteter skjuts upp. Samtidigt är vi medvetna om vikten av att inte tappa momentum. Förra veckans gruppering kommer fortsättningsvis att träffas löpande, för att säkerställa att vi agerar i samma riktning och att alla får samma information. 

Swedish Lapland Visitors Board ser över konsekvenserna av det som händer, utifrån ett antal olika scenarion. Samtidigt analyserar vi de beslut om åtgärder som fattas på nationell och EU-nivå, för att säkerställa att åtgärderna i så hög utsträckning som möjligt ger effekt för vår bransch. Detta är särskilt viktigt då näringen i Swedish Lapland är uppbyggd av många småföretag. En oro är att åtgärder tenderar att hantera de riktigt stora företagens förutsättningar. Detta är inte helt av ondo, att säkra upp flygbolag och stora hotellkedjor är förstås viktigt även för oss, men åtgärder riktade till stora aktörer hjälper inte alltid mindre företag. Det är viktigt att värna branschens förutsättningar i dessa diskussioner. Tillsammans jobbar vi för att mildra de kortsiktiga effekterna, samtidigt som vi säkerställer att så lite som möjligt förloras när det gäller framtida affärsmöjligheter. 

Utöver detta för vi nu samtal med banker och andra kreditgivare. För dig som är företagare är deras vädjan mycket tydlig och samstämmig. Skulle du som företagare vara orolig över din nuvarande ekonomiska situation så tveka inte att vända dig till din bank eller andra kreditgivare. De är välvilligt inställda till olika lösningar som kan dämpa den direkta effekten och ju förr ni kan diskutera fram en lösning, desto fler lösningar finns.

Swedish Laplands erbjudande står sig starkt, såväl internationellt som nationellt. Mycket är investerat för att möjliggöra för våra gäster att ta del av vår arktiska vardag. Vårt täta samarbete mellan företag, lokala destinationer, offentliga beslutsfattare och regionala företrädare är en nationell förebild. 

Swedish Lapland Visitors Board är övertygad om ett par saker: Den närmaste tiden kommer att kräva kreativitet, uppfinningsrikedom och hårt jobb. Men också att denna bransch besitter precis just dessa egenskaper. Tillsammans kommer vi att göra det som krävs. 

Vänligen, Andreas Lind vd för Swedish Lapland Visitors Board

Mig når du på: andreas.lind@swedishlapland.com eller 070-205 03 01

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.