Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Fotograf: Carl-Johan Utsi

Nyheter 21 mars, 2018

Business Capacity Development in Swedish Lapland

Projektet Business Capacity Development in Swedish Lapland är ett samverkansprojekt mellan Swedish Lapland Visitors Board och regionens 16 kommuner/lokala destinationer.

Projektet tar vid som en naturlig vidareutveckling av tidigare projekt. Målgruppen för projektet är regionens små och medelstora företag och syftar till att de ska vidareutveckla sin nuvarande kompetens och öka sin konkurrenskraft.

Projektets övergripande mål är att verka för en långsiktig hållbar tillväxt för små och medelstora företag i regionen. Att fler företag växer på prioriterade marknader med fler attraktiva och hållbara produkter samt ökad kännedom om destinationen och ökad distribution av företagens produkter. Arbetet kommer att bedrivas inom två insatsområden; Affärsutveckling och Marknadsutveckling, båda med tydlig utgångspunkt i samverkan och möjligheten att stärka företagens konkurrenskraft.

Inom insatsområde Affärsutveckling kommer arbetet att bedrivas genom kompetenshöjande insatser för företagen genom vidareutveckling av konceptet Arctic Spirit in Swedish Lapland, ASSL, och genom coachande insatser. Här är fokus att stärka företagen med utgångspunkt i dess behov kopplat till marknadens efterfrågan.

ASSL är ett affärsutvecklingsprogram som tillför ny kunskap inom affärskritiska områden för företaget, exempelvis ökad marknadskännedom, nya marknader, värdskap, digital kommunikation, digital distribution, prissättning och kalkylering och riktar sig till företag som vill höja kunskapen inom sin egen organisation.

Inom insatsområde marknadsutveckling kommer arbetet till stor del att ske tillsammans med företagen inom tematiska och/eller geografiska marknadsgrupper. De insatser som sker inom marknadsutveckling kommer att riktas sig mot utpekade målgrupper och målmarknader. Arbetet syftar till att driva resande till destinationen Swedish Lapland genom intresseväckande och kännedomsskapande kampanjer och direkta säljaktiviteter av företagens produkter. Marknadsaktiviteterna har ett genomgående digitalt fokus.

Läs mer om BCD

Projektledare – Petronella Modin, Swedish Lapland Visitors Board
Delprojektledare, marknadsutveckling – Johanna Ögren, Swedish Lapland Visitors Board
Delprojektledare, affärsutveckling – Richard Westerberg, Swedish Lapland Visitors Board

Projektet är finansierat av EUs Strukturfonder/Tillväxtverket, destinationens samtliga 16 kommuner, Region Norrbotten, Region Västerbotten.

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.