Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng
23 november, 2017

Nu summerar vi Sveriges största turismprojekt

Med stolthet kan vi konstatera att Sveriges största turismprojektet Destination Capacity Building in Swedish Lapland har överträffat alla mål.

Destination Capacity Building in Swedish Lapland är ett regionalt samverkansprojekt som syftar till att skapa ökad tillväxt i regionens små- och medelstora besöksnäringsföretag. Projektet är finansierat av EUs strukturfonder, destinationens samtliga 16 kommuner, Länsstyrelsen Norrbotten, Norrbottens läns landsting, Region Västerbotten samt privata finansiärer.

I syfte att nå näringens mål om fördubblad omsättning tillgängliggör projektet företagens produkter på den internationella resemarknaden, stödjer innovationsprocesser, tillför spetskompetens och ger tillgång till affärs- och produktutvecklingsverktyg som stärker företagens kapacitet och konkurrenskraft.

Detta är en sammanfattning på aktiviteterna inom Destination Capacity Building in Swedish Lapland. Innehållet är skrivet för dig har intresse för besöksnäringens utveckling – här får du snabbt en överblick på vad som hänt inom projektet!

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.