Swedish Lapand Visitors Board logotyp Europeiska unionen logotyp
English flagEng

Swedish Lapland Visitors Board inleder ägarprocess för att hitta framtida organisering

Nu inleds en efterfrågad ägarprocess som ska ta fram ett förslag på framtida organisering. Processledare är Britta Flinkfeldt.

Swedish Lapland Visitors Board bildades 2001 i syfte att säkra företagens inflytande på besöksnäringens utvecklingsfrågor. Under dessa 20 år har både näringen och organiseringen tagit stora kliv. Nu inleds en efterfrågad ägarprocess som ska ta fram ett förslag på framtida organisering, med fokus på smart och effektiv specialisering av den lokala formeringen och regional destinationsorganisation.

Mellan 2010 och 2020 nära nog fördubblade näringen sin omsättning, från 4,1 till 8,2 miljarder. Samtidigt som föreningen genom olika utvecklingsprojekt la grunden för den i Sverige unika samverkansplattform organisationen är idag. 

Swedish Lapland Visitors Board har drivit flera gemensamma utvecklingsprojekt tillsammans med alla lokala destinationsorganisationer/kommuner i Norrbotten samt Sorsele och Skellefteå i Västerbotten. Projektens organisering och stuktur har bidragit till nytänkande och samarbeten, mellan destinationsföreträdare, projektmedarbetare och företag. Tack vare den samverkansplattform som Swedish Lapland Visitors Board har skapat har näringen kunnat arbeta fritt och dynamiskt, över kommun- läns och till och med landsgränser. 

Dags för omtag

När föreningen skapades var ”bottom-up”-perspektiv viktigt och därför byggdes en organisation i tre nivåer;  de lokala företagen som samlades i lokala destinationsorganisationer som samverkade/samhandlade med den regionala destinationsorganisationen. Nu vill Swedish Lapland Visitors Board tillsammans med ägargruppen titta på framtida organisering för en lokal och regional destinationsorganisation, därför startas denna ägarprocess. 

Genom processen ska ett underlag och förslag på framtida organisering med fokus smart och effektiv specialisering av den lokala formeringen och regional destinationsorganisation tas fram. Styrelsen har utsett Britta Flinkfeldt, tidigare kommunalråd i Arjeplog och ordförande för Norrbottens kommuner, som processledare.

– Jag ser verkligen fram emot att leda den här processen! Det här är en basnäring som är viktig för en fortsatt hållbar utveckling av vår arktiska destination och vardag. Näringen skapar jobb både i stad och på landsbygd och är den näring som ger flest jobb åt unga, kvinnor och nya medborgare. Det känns meningsfullt att hitta en optimal organisering utifrån trender vi ser framåt, säger Britta Flinkfeldt.

Nytt läge och nya utmaningar

Besöksnäringen möter nu stora utmaningar. Det senaste året med corona-pandemi har prövat företagen hårt. På många ställen syns hur samhällen utan besökare och besöksnäring ser ut. Jobb, service och tillgänglighet förloras. Gränser mellan länder och regioner framträder. Misstroendet mellan människor ökar och en grön omställning för hela länet riskerar också att stanna av. 

Frågor som tillgänglighet och markanvändning kommer att bli centrala för besöksnäringens utveckling post-corona, liksom fortsatt produktutveckling och gemensamma marknadsinsatser för att möta konkurrensen på den allt tuffare resemarknaden. 

– Regionala och lokala destinationer behöver gemensamt säkerställa en fortsatt stabil och effektiv formering med fokus på smart och effektiv specialisering för att stödja näringen. Ägarna tog beslut om att inleda den här processen redan 2019, sen kom corona-året 2020. Det känns om möjligt än viktigare att få starta om den här processen nu. Vi måste rusta och formera oss rätt för att kunna stötta näringen genom krisen och fortsätta bygga en långsiktigt hållbar utveckling, säger Jalle Svanberg, styrelseordförande för Swedish Lapland Visitors Board.

Arbetet framåt

Ägarprocessen inleds nu med ett antal intervjuer med lokala och regionala företrädare, tjänstemän och politiker. Samtidigt kommer även en informationsinsamling av erfarenheter från andra svenska regionala besöksnäringsorganisationer ske. Britta håller även en löpande dialog med Swedish Lapland Vistiors Board. Ägare och intressenter kommer kallas till digitala workshops under våren. 

Parallellt med ägarprocessen rullar även arbetet med att ta fram en ny regional besöksnäringsstrategi mot 2030. Det är den största strategiska satsningen som görs inom besöksnäringen i regionen, arbetet leds av Maria Sirviö på Swedish Lapland Visitors Board. Strategin ska vara näringens strategi, väl förankrad i regionens utvecklingsstrategier, men också ett verktyg för alla som vill stötta näringens utveckling. 

Dokument för nedladdning

Kontakt

Britta Flinkfeldt

Processledare
britta@brittaflinkfeldt.se

Jalle Svanberg

Styrelseordförande SLVB
jalle.svanberg@swedishlapland.com

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.