Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Employer branding – Att leda operativt & strategiskt

Utbildning/Kurs 2024-08-29

Employer branding – Att leda operativt & strategiskt

Välkommen till denna kurs som ger dig kunskap och inspiration kring hur ni blir en attraktiv arbetsgivare, såväl internt som externt.

Du kommer få inspiration kring hur ni kan attrahera nya medarbetare via matnyttiga tips inom området rekrytering. Här får du också chansen att stärka ditt affärsmannaskap genom att jobba mer strategiskt med intäktsoptimering och målstyrning. Samt chansen att stärka din ledarroll genom ett mer operativt och strategiskt ledarskap.

Denna kurs innehåller 3 delar:

Uppstartande webinar
– Hur ni kan attrahera nya medarbetare och stärka ert varumärke.
– Ledarskapets betydelse för att vara en attraktiv arbetsplats där du får konkreta tips och verktyg.
– Tips kring arenor för rekrytering.

Under detta webinar får du möjlighet att delta i reflektioner med de andra deltagarna. Den sista halvtimmen ägnar vi till att besvara ev. frågor och ge personlig rådgivning till de som önskar. Vi kommer även berätta lite mer om de två workshops som efterföljer.

Tid & plats
Torsdag den 29 augusti 10.00–11.30 via Teams. Länken skickas ut dagen innan webinaret till alla deltagare. 


Workshop 1. Stärkt Affärsmannaskap
Denna workshop ger fördjupad kunskap inom affärsmannaskap som innefattar målstyrning/paketering samt hur du kan intäkstoptimera din verksamhet. Som deltagare i denna workshop kommer du bli involverad i övningar och dialoger som syftar till lyfta de delar som kan stärka er i ert affärsmannaskap och leda till att ni blir mer framgångsrika.

Delar av innehållet:
– Attraktiv paketering och intäkstoptimering.
– Målstyrning- hur du får engagemang kring mål och hur ni följer upp dessa.
– Kunskap kring kommersiella delar i försäljningsarbete och extern kommunikation.

Tid & plats
Fredag den 4 oktober via workshop på plats i Luleåområdet. Exakt plats och tid återkommer vi med närmare.


Workshop 2. Att leda operativt och strategiskt i besöksnäringen:
Denna workshop ger fördjupad kunskap hur du framgångsrikt kan leda din verksamhet både operativt och strategiskt. Som deltagare i denna workshop kommer du bli involverad i övningar och dialoger som syftar till lyfta de delar som kan stärka ditt ledarskap och leda till att du blir mer framgångsrik.

Delar av innehållet:
– Inspiration och dialog kring hur du framgångsrikt leder din avdelning/verksamhet operativt och strategiskt.
– Kunskap kring kommunikativt ledarskap
– Metoder som du som chef kan applicera i ditt ledarskap.

Tid & plats
Tisdag den 12 november på förmiddagen via Teams. Länken skickas ut dagen innan workshopen till alla deltagare. 


Vilka kommer att leda denna kurs?
Micke Darmell & Heléne Arvidsson kommer från företaget gr8 meetings. Tillsammans har de över 60 års erfarenhet av mötesindustrin/besöksnäringen som de pragmatiskt delar med sig av. Under många år har de inspirerat och hjälpt människor och företag i besöksnäringen att utvecklas till att bli mer framgångsrika.

Vem kan delta?
Besöksnäringsföretag i Norrbotten. Passar dig som är verksam som vd, chef eller i annan ledande befattning.

Vad kostar det?
Kostnadsfritt för dig som är verksam inom besöksnäringen i Norrbotten. 

Anmälan
Välkommen med din anmälan, dock senast 25 augusti.


Anmäl dig här!

Välkommen med din anmälan senast 25 augusti.

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.