Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Arktiskt nätverk för besöksnäring utvecklar kulturturism

AETC, Nyheter 18 juni, 2024

Arktiskt nätverk för besöksnäring utvecklar kulturturism

I juni samlades det arktiska Europas besöksnäringskluster för två inspirerande och produktiva gemensamma arbetsdagar i Levi i finska Lappland. Målet var att ta fram nya eller vidareutveckla befintliga produkter till nästa nivå med hjälp av den lokalspecifika arktiska kulturen. 

– Vi vet att våra besökare blir mer och mer intresserade av vår lokala arktiska kultur. De vill göra, se, känna, äta och ”live-like-a-local” när de besöker oss, säger Johanna Ögren, Head of Business and Market Development, Swedish Lapland Visitors Board och fortsätter: 

– En ökad kunskapsturism kopplad till det lokala kulturarvet skapar också ökad efterfrågan på lokalt hantverk och livsmedelsprodukter, vilket ger våra lokala företagare många fler kunder i sina butiker och verksamheter.   

Keynote-talaren Dolores Semeraro tillsammans med norska, finska och svenska representanter för AETC.

Föreläsningar, paneldiskussioner och praktiska workshops 

Under dagarna varvades föreläsningar, paneldiskussioner med praktiska workshops där deltagarna fick djupdyka i olika kulturområden tillsammans med experter. Experterna delade kunskaper, insikter och erfarenheter samt ledde innovationsarbetet för samverkan och produktutveckling inom: 

 • kulinariska kulturarv, 
 • kulturarvens storytelling, 
 • museum och kulturinstitutioner, 
 • arkitektur och design, 
 • hantverk och slöjd.  

– Genom att använda ortens traditionella kunskaper och seder i utbudet profileras den lokala platsen och stärker platsens unika särprägel. Det ger många direkta och indirekta effekter och resultat i linje med den önskade lokala och regionala utvecklingen, menar Johanna Ögren.  

Susanne Walin och Karin Åberg från Norrbotten deltar i produktutvecklingsworkshop.

Skapar samverkansarenor för innovationsarbete 

Besöksnäringen strävar ständigt efter framsteg och samarbete. 

– Företagen i våra tre respektive länder har mycket gemensamt och samtidigt olika styrkor som kompletterar varandra, menar Johanna Elenius, affärsutvecklare på Swedish Lapland Visitors Board och fortsätter: 

– Vi som regional aktör har en viktig roll i att skapa samverkansarenor för att stärka och vidareutveckla innovationsarbetet inom affärsnätverken. Och såklart bidra med aktuella omvärldsinsikter som stimulerar den ständigt nödvändiga produktutvecklingsprocessen. 

Några av inspelen som deltagarna fick ta del av under dagarna genom föreläsningar och panelsamtal: 

 • Kultur som en del av turismen, 
 • Utveckling av resmålet Levi – steg, utmaningar och framgång, 
 • Internationella resenärens efterfrågan på kulturellt innehåll, 
 • Samutveckla för året runt-verksamhet och kulturell turism, 
 • Fallstudie om kulturturism i Nordnorge, 
 • ”Best Practices” för utveckling av året runt-verksamhet, 
 • Upplevelseturism – hur man växlar från kvantitet till kvalitet. 
Johanna Ögren från Swedish Lapland Visitors Board på scen.

Ett projekt som ger möjlighet till nya marknader 

Annika Fredriksson, vd på Swedish Lapland Visitors Board menar att projektet Arctic Europe Tourism Cluster ger deltagande företag nydanande möjligheter att utveckla internationella partnerskap och nå nya marknader. 

– Genom att samarbeta över nationsgränserna kan företagen från våra tre länders arktiska regioner dra nytta av olika samarbeten, marknadstrender, kundbehov och affärsmöjligheter. 

Det gränsöverskridande klusterprojektet representerar en spännande framtid för internationellt samarbete och innovation. 

– Genom att överbrygga gränserna skapas en unik plattform för kreativitet, kunskapsutbyte och regional utveckling, avslutar Annika Fredriksson. 

Fler artiklar om projektet

Gränsöverskridande projekt förnyar besöksnäringen i det arktiska Europa

Kickoff för besöksnäringens samverkan inom det arktiska Europa

Arctic Europe Tourism Cluster – nästa steg i vår arktiska samverkan

Arctic Europe Tourism Cluster – en ny era för samarbete och innovation

Mer om projektet 

Projektet Arctic Europe Tourism Cluster markerar ett nytt kapitel i samarbetet mellan norra Norge, norra Finland och norra Sverige genom de regionala turismorganisationerna Northern Norway Tourist Board, Finnish Lapland Tourist Board och Swedish Lapland Visitors Board. Tillsammans med cirka 110 företag kommer projektets partners satsa på att skapa ett besöksnäringskluster med mål att bidra till en bättre plats att besöka, arbeta och leva på. Med lokal kultur som en viktig drivkraft, kommer det nya turismklustret att utveckla produkter och erbjudanden som inte bara attraherar besökare, utan också gynnar lokalbefolkningen. Visit Arctic Europe är den gemensamma och dynamiska samverkansplattformen som nyttjas som gemensamt resmålsvarumärke och för deltagande aktörers kunskapsutbyte och innovationsarbete.  

Deltagande företag från Norrbotten: 

Arctic Retreat, Överstbyn, Boden
Arctic Inbound, Sörbyn, Boden
Camp Ripan, Kiruna
Clarion Sense, Luleå
Treehotel, Harads, Boden
Arctic Bath, Harads, Boden
Brändön Lodge, Luleå
Haparanda Stadshotel
Kukkolaforsen, Haparanda
Njannja/ Peace & quiet, Jokkmokk 
Silver Resort, Arjeplog
Luleå Swedavia Airport
Kiruna Swedavia Airport
Aurora Safaris, Lassbyn, Boden
Moose & Goos (Västerbotten)
Cape East, Haparanda
STF Abisko
Arctic Safaris / Fjällguiden, Kiruna
Scandic Kiruna
Scandic Luleå
Sörbyn lodge, Sörbyn, Boden
Sapmi Nature, Nábrreluokta, Gälllivare

Deltagande kommuner/näringslivsbolag/företagarföreningar: 

Argentis, Arjeplog
Destination Jokkmokk
Visit Boden
Heart of Lapland
Luleå Business Region
Kiruna Lappland

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.