Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Arctic Europe Tourism Cluster – nästa steg i vår arktiska samverkan

Arctic Europe Tourism Cluster är vårt nya och starkaste gränsöverskridande samarbete – inom vår samverkansplattform Visit Arctic Europe. Ett projekt för exportsatsande besöksnäringsföretag som vill sätta sitt företag och det Arktiska Europa på den internationella resekartan.

Besöksnäringsföretagare, lokala företagarföreningar, kommuner, flygplatser mm jobbar tillsammans med exportsatsande besöksnäringsföretag och offentliga aktörer i Nordnorge och finska Lappland. Tillsammans ska vi bygga en mer motståndskraftig och regenerativ turism, bli bättre på att möta snabba förändringar och gynna turistnäringen, lokalsamhället och besökarna i arktiska Europa.

Fokus ligger på att nyttja företgsklustrets starka mervärden och samarbetsformer.

Företag som deltar får tillgång till:

  • Digital b2c-marknadsföring för att öka attraktionen på nya och befintliga marknader
  • Innovativ b2b-marknadsföring för att säkerställa internationellt samarbete med reseled
  • Ökad tillgänglighet och reseförbindelser till och inom det arktiska Europa
  • Smarta och förtroendebaserade gränsöverskridande företagsnätverk
  • Affärsutveckling som stärker aktiv helårsverksamhet
  • Regenerative tourism – utveckling av hållbara former av turism (social, ekonomisk och ekologisk)
  • Arctic Culture – produktutveckling för att stärka kulturens roll i det turistiska
  • Affärsutveckling för att stärka din digitala närvaro
  • Kunskaper och åtgärder baserat på post-pandemiresenärers beteenden och behov

Aktiviteter

Projektet är uppbyggt av tre olika arbetspaket. Deltagande företag får tillgång till samtliga aktiviteter och utfall av dessa, under projektets gång.

Arctic Culture and Year-round development
Arbetspaketet syftar till en aktiv produktutveckling med fokus på arktisk kultur och året-runt aktiviteter. Här får deltagarna bland annat tillgång till ett nätverk av internationella turoperatörer som hjälper dig vidare i produktutveckling via till exempel FAM-trips, workshops, Best Practices (både regionalt och globalt) och mycket mer.

Arctic Digital Innovation
Via våra innovativa digitala marknadsföringssätt får företagen möjlighet till ”learning by doing”
där vi bland mycket annat tillsammans testar olika digitala marknadsföringsmöjligheter i praktiken, både direkt mot konsument och i samarbete med turoperatörer från reseled eller andra relevanta samarbetspartners.

Arctic Sustainability
Hållbarhet är en nyckelfråga för fortsatt utveckling av besöksnäringen. Men det är ofta svårt och kostsamt att göra hållbarhetsresan på egen hand. Genom projektet ges tillgång till vårt nätverk av företag och aktörer som tillsammans vill utveckla samtliga aspekter av hållbarhet. Via bland annat seminarier, webinars, workshops och andra nätverksaktiviteter arbetar vi fram realistiska modeller, metoder och aktiviteter för att stärka arktisk hållbarhet hos deltagande företag.

Mål

Projektets mål är att:
– bygga en mer motståndskraftig och regenerativ turism
– att möta snabba förändringar och framtida förväntningar
– gynna turistnäring, lokalsamhället och besökare i det Arktiska Europa.

Målgrupp

Exportsatsande besöksnäringsföretag

Kriterier för besöksnäringsföretagens medverkan:
– Minimum omsättning: 200 000 EUR per år
– Erfarenhet av internationell marknad
– Ambition att utveckla hållbar året-runt verksamhet
– Vill bidra i arbetet för att uppnå projektmål

Projekttid

2022 08 01 till 2026 07 31

Finansiärer

Kontaktpersoner

Petronella Modin

Petronella Modin

Operations Manager, Vice VD
petronella.modin@swedishlapland.com 070-585 34 34
Johanna Ögren

Johanna Ögren

Head of Marketing and Business Development
johanna.ogren@swedishlapland.com 070-373 18 89

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.