Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng
Destinationsutveckling, Statistik 18 oktober, 2019

Fem viktiga skäl till att rapportera in gästnätter

Varför det är viktigt rapportera in gästnätter? För att det ger besöksnäringen värdefull legitimitet och information som hjälper oss att fortsätta utvecklas som basnäring.

1. För bättre planering av marknadsinsatser

Swedish Lapland Visitors Board (SLVB) och din lokala destinationsorganisation använder den kommersiella gästnattsstatistiken för att se hur olika marknader utvecklas. Det hjälper oss att identifiera marknader där vi ska, eller kan, öka vår synlighet. Hur eventuellt olika marknadsinsatser ger effekt. Vilka tour-operatörer vi ska samarbeta med. Och mycket mycket mer.

2. Bättre kommunal och regional planering (och prioritering)

Gästnattsstatistik är en förutsättning för att kunna göra vidare beräkningar av hur många branschen sysselsätter, genererar i skatteintäkter, skapar samhällsnytta med mera. Vilket i sin tur ger argument för varför det är viktigt att utveckla vissa samhällsfunktioner så att vi kan fortsätta leva och verka på landsbygden. Helt enkelt säkra en hållbar utveckling av vår näring.

3. Underlag för planering av infrastruktur

För en bättre planering och samordning av olika trafikslag behövs statistik, det innebär sedan att det blir enklare för dina gäster att resa runt i destinationen. För att SLVB ska kunna arbeta för etablering av direktflyg samt argumentera för satsningar på tåg, flyg och bussar – behövs bra statistik för att visa på tillströmningen av besökare.


4. Bättre samhällsresurser

Korrekt statistik underlättar all typ av planering, till exempel sophämtningen till din anläggning. Och hur räddningstjänst, polis, brandkår och sjukvård kan planera och fördela sina resurser om de vet hur mycket folk som finns i trakten utöver lokalinvånare. Allt detta som ger en ökad trygghet för dig och dina besökare.

5. Lyfter näringen

Att vi kan visa på utvecklingen för vår näring med bra statistik ger oss, på regional och lokal nivå, faktaunderlag i många olika typer av diskussioner med beslutsfattare. Att vi kan lyfta statistik i pressmeddelanden ger oss inte bara utrymme i media, det ger oss belägg i diskussionen. För att vi ska kunna argumentera för att vi är den nya basnäringen, så behövs faktaunderlag. För att locka investerare, behövs faktaunderlag. För att vi ska kunna lyfta näringen, behöver du som företagare rapportera in din gästnattsstatistik.

Vilka ska rapportera in gästnätter?

  • Hotell med mer än 5 rum eller 9 bäddar
  • Stugbyar med mer än 5 stugor eller 20 bäddar
  • Vandrarhem med mer än 9 bäddar
  • Alla campingar
  • Alla privat förmedlade stugor och lägenheter (SOL)

Bra att veta

Alla uppgifter som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 § i sekretesslagen (2009:400). Det innebär bland annat att man inte ska kunna identifiera ett enskilt företag när siffrorna publiceras utan det som samlas in ska endast användas för att producera statistik.

Gästnattsstatistiken ska rapporteras in till SCB senast den 5:e i varje månad. Även 0 beläggning ska rapporteras in.

Rapportera din statistik här (och se svar på vanliga frågor)

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.