Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Annika Fredriksson, vd, Swedish Lapland Visitors Board

Ahkka, Nyheter 14 januari, 2024

En ny och viktig resa för världens bästa plats

Vad vi gör som individer, precis som vad vi som näring och samhälle gör, påverkar den plats och den vardag vi alla lever i. En ansvarstagande besöksnäring kommer alltid arbeta för lokalsamhällets bästa. För det är också vårt hem.

Att verka för och arbeta som ett ansvarstagande resmål är att se som en resa. Vi är här tillsammans, därför att vi älskar och vill utveckla just den här delen av världen. Och det är med respekt för platsen, för de som format den och för våra kommande generationer, som vi tar nästa steg.

Vi som bor här nu var inte först på plats. Och vi ska inte heller vara här sist. I detta arbete, för Sveriges arktiska resmål, är målsättningen självklar: Vi ska vara bäst i klassen!

För mer än 20 år sedan, 2001, bildades det som nu är Swedish Lapland Visitors Board – en näringslivsorienterad samverkansplattform för ett kommunövergripande samarbete i syfte att stärka besöksnäringens förutsättningar och realisera vårt gemensamma resmåls nationella och internationella potential.

Listan över våra unika resurser kan göras lång. Vårt arktiska rika kulturarv, våra traditioner och traderade kunskaper som vi delar med oss av till världens resenärer, Sveriges mest alpina miljöer, de stora nationalälvarna, de första och största nationalparkerna, naturfenomen, naturresurs såväl som naturen självt är delar av vår attraktion. Här finns universitetsstäder, brukssamhällen och bygemenskaper. Från fjällen, via älvdalarna, till kusten levs ett arktiskt vardagsliv i ständig växling mellan säsongerna. Vårt rurala och urbana liv, mellan midnattsljus och norrsken. Vårt hem.

Det finns något spännande i ett arktiskt kulturlandskap som är så lite förändrat, under tusentals år, att andra får en upplevelse av att vara här för första gången. Det säger något om ett hållbart sätt att leva, att ta ansvar för platsen som en resurs för generationers livskvalitet och möjligheter.

Den fossilfria omställningen som sker inom våra traditionella industrier bidrar till att sätta oss på världskartan. På alla sätt och vis är vi som lever här medvetna om att allt detta sammantaget är något unikt. Självklart blundar vi inte för nutidens utmaningar när denna strategiska färdplan formas. Digitaliseringen och omställningsarbetet kopplat till Sveriges antagande av hållbarhetsmålen i Agenda 2030, tillsammans med pandemin och annan oro, påverkar allt som händer.

Men om jag, för ett tag, får vara kvar i vad besöksnäringen åstadkommit under den tidigare strategiperioden så är resultaten betydande. Vi har tillsammans etablerat oss som ett internationellt resmål i Arktis; genom näringens innovationer och investeringar som blivit till nya besöksanledningar; genom vårt internationella affärsnätverk av turoperatörer

som paketerar och säljer; genom att internationell press dagligen publicerar artiklar; genom avancerad AI-teknik som på nya sätt möjliggör för våra företag att nå nya marknader och kunder; genom att skapa prisvinnande varumärkeskommunikation i egna och externa mediekanaler som når miljontals resenärer.

Är det något som vi tillsammans lyckats skapa och förmedla är det en levande och attraktiv arktisk vardag för de som vill besöka oss, såväl som för oss som bor här. Under förra strategiperioden sjösatte vi en omtalad social innovation, med steget från samverkan till samhandling mellan alla kommuner inom resmålet.

Genom pionjärinitiativet Destination Capacity Building in Swedish Lapland byggdes en ny lokal och regional främjarstruktur. Projektet följdes upp med Business Capacity Development in Swedish Lapland.

Besöksnäringen har haft en fantastisk tillväxtresa och är numera en etablerad basnäring. Vi kan alla vara överens om att turism- och besöksnäring utvecklar vårt samhälle. Nu är vi åter i färd med att skapa nya förutsättningar för denna samverkan.

Ett ökat antal besökare är positivt ur många aspekter. Men det innebär också en ökad belastning, vilket kan skapa utmaningar. Som resmål och näring behöver vi inte bara sikta på vad vi kan göra för besökaren. Strategin fokuserar också på vad besökaren kan bidra med till hela länets hållbara utveckling. En ansvarsfull besökare gör medvetna val och bidrar på så sätt till utvecklingsmöjligheter på plats. Därför är det angeläget att resmålet har en strategisk färdplan som stärker förutsättningarna och möjliggör en regenerativ utveckling där besöksnäringen skapar nya företag och fler jobb, på en mer jämställd arbetsmarknad.

Allt för att vi ska få fler attraktiva livsmiljöer som utvecklar länets byar, samhällen och städer. Detta lockar inte bara besökare från hela världen utan ger framtidstro till unga och inflyttare som vill skapa en framtid här i vårt hem.

Tillsammans ska vi uppfylla nya besöksnäringsstrategins utmanande vision – att vara Arktis mest ansvarsfulla resmål. Välkommen med på en spännande resa!

Annika Fredriksson, vd, Swedish Lapland Visitors Board

• • • • •

Läs mer här:

>> Norrbottens besöksnäringsstrategi 2030 – Strategisk färdplan för Sveriges arktiska resmål

>> Ny besöksnäringsstrategi siktar på ansvarsfull utveckling

>> Janus Brandin, Regional utvecklingsdirektör – Besöksnäringen har på så många sätt nycklarna till ett långsiktigt livskraftigt Norrbotten

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.