Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Fotograf: Heart of Lapland – Jessica Wennberg framför Haparanda Järnvägsstation

Destinationsutveckling 7 april, 2021

Ny tåglinje öppnar nya hållbara möjligheter för besöksnäringen

Nu startar ny tåglinje mellan Haparanda-Kalix-Boden-Luleå. Den skapar nya möjligheter att attrahera en ny kategori av ansvarsfulla gäster som vill resa mer hållbart. Dessutom får traktens besöksnäringsföretag möjligheter att paketera olika rese-erbjudanden tillsammans med tågoperatören VY. ”Gemensamma visioner och ett mångårigt samarbete ligger bakom denna investering i framtiden”, säger Jessica Wennberg, vd, Heart of Lapland.

Efterfrågan på tåget som resealternativ har ökat de senaste åren. Pandemin har gett den utvecklingen ytterligare en skjuts. FN:s turismorgan, UNWTO bekräftar en förändring av den globala resenärens värderingar. Många resenärer väljer nu i högre grad resmönster som ger mindre miljö- och klimatmässiga avtryck.

– Satsningen på utökad hållbar reseinfrastruktur i destinationen Swedish Lapland ligger helt rätt i tiden. Det känns fantastiskt att kunna möta upp resenärernas efterfrågan på mer hållbara färdsätt, säger Annika Fredriksson, tf vd, Swedish Lapland Visitors Board.

När Haparanda och Kalix knyts samman med stambanan mellan Narvik och Stockholm så öppnas nya och fler affärsmöjligheter. Potentiella gäster kan nu resa in fossilfritt till Kalix och Haparanda från både norr och söder. Dessutom möjliggörs fossilfria rundresor i regionen till olika besöksmål och boenden utefter järnvägssträckningen.

Jessica Wennberg, vd för den lokala besöksnäringsorganisationen Heart of Lapland, som representerar destinationen Swedish Laplands östra kommuner Haparanda, Kalix, Överkalix, Övertorneå och Pajala menar att tåglinjen är en mycket viktig och strategisk framtidssatsning.

– Inget händer av sig själv. Det här är resultatet av ett långsiktigt samarbete mellan flera olika parter och en viktig milstolpe för att bli en tillgängligare destination, säger Jessica.

Den nya tåglinjen ger dubbla fördelar. I närtid ger den ökad tillgänglighet kopplat till resande från andra delar av Sverige. Nästa steg är att koppla ihop tåglinjen med det finska järnvägsnätet och öppna upp för resenärer österifrån. Då skapas även det man inom EU kallar för den Bottniska korridoren – när tågtrafiken mellan Europa, via Stockholm upp till Haparanda rundar Bottenviken genom att löpa vidare genom Torneå söderut mot Helsingfors och det europeiska järnvägsnätet. Det Arktiska Europa knyts samman med mellan- och södra Europa.

Avslutningsvis kan vi nämna att Tommy Nilsson, kommunalråd i Kalix i en intervju i NSD beskriver att kommunen är med och bygger för framtiden, för miljön och klimatet.
– Inte minst för en hållbar besöksnäring som kommer att öka.

Sven Tornberg, kommunalråd i Haparanda berättar även han för NSD att detta är en jättestor händelse. De båda hoppas på att även kunna se nattåg kopplat till sträckan samtidigt som de jobbar för att det ska bli en perrong i Morjärv.

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.