Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Fotograf: Cody Duncan

Destinationsutveckling 5 februari, 2021

Remissvar till Infrastrukturminister Tobias Eneroth

Swedish Lapland Visitors Board är en näringslivsorienterad organisation och samverkansplattform som företräder besöksnäringen i Norrbottens läns samtliga kommuner samt Skellefteå och Sorsele kommun i Västerbottens län. I egenskap av företrädare för besöksnäringen inom Sveriges nordligaste destination – Swedish Lapland – har vi lämnat in remissvar angående infrastrukturplanering för kommande 15 år.

Här kan du ta del av vårt remissvar till ”Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022- 2037” (nedladdningsbar .pdf).

I vårt svar lyfter vi fem frågor som särskilt viktiga, dessa är:

  • Färdigställande av hela Norrbotniabanan 
  • Resande i Öst-västlig riktning 
  • Nya vagnar till nattåget
  • Vägar
  • Flyg

Vi framhåller även att vi tycker att man har förbisett besöksnäringens utveckling i den basprognos man utgår från.

Sammanfattningsvis ser vi att väl fungerande tillgänglighet är en avgörande faktor för hållbar besöksnäring. Besökare behöver kunna ta sig till och inom Swedish Lapland på ett effektivt och hållbart sätt. Persontransporter är en kritisk faktor för att destinationen ska fortsätta vara attraktiv. Oavsett hur besökaren kommer till regionen – med flyg, tåg, buss eller med egen bil – måste ett långsiktigt och kontinuerligt arbete ske för att säkerställa framtida transporter och planera för den infrastruktur som är nödvändig för fortsatt utveckling av näringen.

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.