Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng
Destinationsutveckling 15 april, 2021

Solanderleden ska bli Sveriges första Eko-vandringsled

Solanderleden är en vandringsled som sträcker sig 22 mil genom det norrbottniska kustlandskapet – från Jävre i söder till Kallax i norr. Nu ska både själva leden och företagen som verkar efter leden hållbarhetsmärkas. Syftet är att öka ledens attraktionskraft nationellt och internationellt och dess bidrag till den lokala hållbara utvecklingen.

– Det här är en satsning som vi verkligen välkomnar, säger Johanna Ögren, marknadsstrateg på Swedish Lapland Visitors Board och fortsätter.
– Alla nya marknadsundersökningar, såväl nationella som internationella, visar att det som resenärerna efterfrågar post-pandemin är just märkta eller certifierade hållbara upplevelser, restauranger och boenden.

Johanna menar att dessa nya krav och förändrade värderingar kunde anas redan innan panedmin. Företagen får mer och mer förfrågningar som gäller redovisning av hur de hanterar hållbarhetsfrågorna, såväl den sociala och kulturella dimensionen som den miljö- och klimatmässiga.
– De ansvarsfulla resenärerna kommer bli allt fler i destinationen Swedish Lapland och pandemin skyndar på utvecklingen.

Hansi Gelter som leder arbetet med hållbarhetsmärkningen är övertygade om att detta initiativ kommer väcka stor uppmärksamhet inom vandringsvärlden i Sverige.
– Märkningsarbetet gör att vandringsleden blir attraktiv att besöka från hela landet.

Leden är unik genom att den utvecklats genom lokala initiativ i de byar som leden passerar, där byaåldermän, byaföreningar, företag och markägare tillsammans lagt ut ledens sträckning förbi byn och dess intressanta platser.

– Leden har vuxit organiskt när nya byar anslutit sig och gjort det fysiska arbetet med bland annat röjning, installationer av broar, vindskydd och uppmärkning, berättar Hansi och menar även att leden har bidragit till att landsbygdsutvecklingen stimulerats och den lokala stoltheten över natur- och kulturvärden stärkts.

Samarbetet utefter leden har även stimulerat nyföretagandet när allt fler sett möjligheten att driva t ex gårdskafé och gårdsbutiker, boende såsom Bed and Breakfast eller olika typer av upplevelser längs leden.

Företagen jobbar just nu med en resmålsanalys och miljöplan. Efter certifieringen kommer företagsnätverket att jobba med produktsamverkan kring vandringsturism på Solanderleden, så att besökare kan bo, äta, transporteras och uppleva längs vandringsleden.


Fakta om eko-märkningen via Nature’s Best:

 • Som ett led att öka ledens attraktionskraft nationellt och internationell har föreningen erhållit ett projektstöd från Jordbruksverket med Sparbanken Nord som medfinansiär för att göra Solanderleden till Sveriges första Eko-vandringsled.
 • Projektet innebär dels att begreppet eko-vandringsled definieras samt att eko-företag verksamma inom besöksnäring längs leden hållbarhetsmärks med Nature’s Best Sweden.
 • Projektet startade vid årsskiftet och löper till sommaren 2022 och omfattar 12 företag i Piteå och Luleå, varav 7 är boendeföretag, 4 har gårdsbutik och alla är intresserade att erbjuda upplevelser längs Solanderleden.

Fakta Solanderleden:

 • Leden är 22 mil lång
 • Har fått sitt namn av den världsberömde och Piteåfödde Daniel Solander som var Carl von Linnés lärjunge, och som 1768 fick följa med James Cook på en världsomsegling på HMB Endavour och utforska Nya Zealand och upptäcka Australien
 • Går genom obebyggda skogsmarker, naturreservat, ekopark, kustnära landsbygd, jordbruks- och kustbyar, och erbjuder natur- och kulturupplevelser av Norrbottens kustland
 • Leden har utvecklats under en 10-årsperiod och invigdes 2019
 • I samband med att leden färdigställdes 2019 bildades Solanderleden ideell förening för att säkerställa underhåll och vidareutveckling

Fakta Nature´s Best Sweden:

 • Är en av väldens första hållbarhetsmärkningar som kvalitetsmärke ekoturismföretagare.
 • Bygger på sex grundkriterier som t ex att respektera resmålets begränsningar, miljöanpassa sin verksamhet, gynna den lokala ekonomin, bidra aktivt till natur- och kulturskydd m.m.
 • Består även av tematiska kriterier för t ex boende, cykling, paddling, kultur, ridning m.m. som måste uppfyllas

Här hittar du mer info om Solanderleden: www.solanderleden.se

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.