Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Fotograf: Emrik Jansson

Nyheter 12 april, 2021

Swedish Lapland Visitors Board representerar besöksnäringen på Fjälldelegationens konferens 2021

Fjälldelegationen som utgörs av landshövdingarna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Dalarnas län arrangerar sin fjärde konferens den 4-5 maj. Med den övergripande titeln ”Hållbar utveckling i fjällen” kommer årets konferens fokusera på miljötillståndet i fjällen och miljömålet Storslagen Fjällmiljö. Swedish Lapland Visitors Board representerar besöksnäringen och kommer dela med sig av nuläge och framtid under rubriken Konsekvenser för näringar i fjällen.

På konferensen kommer bland annat klimatförändringar, fjällens biologiska mångfald, rennäring, besöksnäring, kommunala översiktsplaner, terrängkörning och leder att diskuteras.

– Deltagarna kommer få ta del i vår ganska komplicerade metod för att försöka hantera en framtid. För att skapa ökade förutsättningar för besöksnäringen i destinationen Swedish Lapland behövs en relevant och levande färdplan som både guidar och driver utvecklingen åt önskat håll, säger Annika Fredriksson, tf vd Swedish Lapland Visitors Board.

Hon fortsätter:
– De kommer även få ta del av lite grundläggande förutsättningar och framgångsfaktorer för att främja innovation och utveckling inom småskalig naturturism.

– Utöver att bidra till fjällkommunernas lokala ekonomi och sysselsättning tillför besöksnäringen en rad andra värden som exempelvis ökad attraktionskraft, investeringsvilja samt lokal och regional utveckling, avslutar Annika.

Konferensen vänder sig till handläggare plan-, miljö- och näringslivsfrågor i kommuner och regioner, kommunala beslutsfattare, riksdagsledamöter i Sveriges fjällkommuner samt nationella myndigheter med anknytning till de nationella miljömålen.

– Det känns alltid angeläget att sprida och dela kunskap om besöksnäring och turism för en intresserad publik, berättar Annika.

På denna konferens kommer landshövdingarna från Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten att finnas på plats, liksom representanter för nationella myndigheter, fjällkommuner och forskningen. Konferensen vänder sig framför allt till handläggare (plan-, miljö- och näringslivsfrågor), kommunala beslutsfattare, riksdagsledamöter i Sveriges fjällkommuner samt nationella myndigheter med anknytning till de nationella miljömålen.

Programmet i sammanfattning:

Miljötillståndet i fjällen

 • Inledning, Lotta Finstorp, landshövding i Norrbottens län
 • Miljömålet storslagen fjällmiljö, Anna Otmalm, chef för Miljöanalysavdelningen Naturvårdsverket
 • Klimatförändringar i fjällen, Erik Kjellström, professor i klimatologi SMHI
 • Fjällens biologiska mångfald, Johan Olofsson, universitetslektor Umeå universitet

Konsekvenser för näringar i fjällen

 • Inledning, Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbottens län
 • Rennäringen, Tomas Kuhmunen, GIS-samordnare Sametinget
 • Besöksnäringen, Annika Fredriksson, tf vd för Swedish Lapland Visitors Board

Leder och terrängkörning i fjällen

 • Inledning, Marita Ljung, landshövding i Jämtlands län
 • Leder i fjällen, Jenny Lindman Komstedt, handläggare Naturvårdsverket
 • Terrängkörning i fjällen, Björn Jonsson, Naturvårdsdirektör Länsstyrelsen Västerbotten
 • Hållbar snöskoterturism i Frostviken, Anders Bergman, samhällsbyggnadschef Strömsunds     

Fysisk planering för fjällens möjligheter och utmaningar

 • Inledning, Ylva Thörn, landshövding i Dalarnas län
 • Översiktsplanering i fjäll- och fjällnära landskap, Therese Bjärstig, docent i statsvetenskap, Umeå universitet
 • Älvdalens kommuns översiktsplanering utanför tätorterna, Stefan Linde, kommunchef Älvdalens kommun

Fakta om Fjälldelegationen

• Fjälldelegationen har funnits sedan 1997 och utgörs av landshövdingarna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Dalarnas län.

• Delegationen är framför allt ett organ för samverkan.

• Målet är att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling i fjällområdet.

• Fjälldelegationen arrangerar konferenser med titeln Hållbar utveckling i fjällen.

Tidigare konferenser:

 • 2013 hölls en konferens i Åre med fokus på turism, vindkraft, gruvnäring och rennäring.
 • 2015 hölls en konferens i Sälen med fokus på turism.
 • 2018 arrangerade Fjälldelegationen en konferens i Vilhelmina med fokus på samverkan för jobben, naturen, kulturen.

Läs mer: https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/om-oss/kalender/kalenderhandelser—norrbotten/2021-03-02-hallbar-utveckling-i-fjallen.html

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.