Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Kontakta oss

Swedish Lapland Visitors Board

Annika Fredriksson

Annika Fredriksson

VD

Ansvarar för affärsstrategier, taktik och verksamhetskultur som engagerar och motiverar verksamheten att nå uppsatta mål och vision.

Ansvarar för Swedish Lapland Visitors Boards löpande förvaltning baserat på Regional Besöksnäringstrategi, av styrelsen beslutad Verksamhetsplan samt att verksamhetens olika utvecklingsprojekts mål uppfylls.

annika.fredriksson@swedishlapland.com 070-512 23 46
Petronella Modin

Petronella Modin

Operations Manager, Vice VD

Överser verksamhetens alla delar, medarbetares funktioner, budgeterar för bolaget och dess utvecklingsprojekt, leder ekonomiplanering, styrning och uppföljning.

I rollen som vice VD representerar Petronella i olika externa partnerskap och relationer med bolagets intressenter.

petronella.modin@swedishlapland.com 070-585 34 34
Linda Isaksson

Linda Isaksson

Föräldraledig – Financial Administration Officer

Ansvarar för projektadministration, ekonomisk uppföljning, rekvisitioner, utbetalningar och relationer med finansiärer och projektpartners. 

linda.isaksson@swedishlapland.com 070-366 67 83
Anna Lindblom

Anna Lindblom

Design Manager

Ansvarar för destinationsvarumärket Swedish Lapland och destinationsorganisationen Swedish Lapland Visitors Boards designprogram. Designar kommunikationsenheter – trycksaker, webbplats, filmer och rörligt format med specifikt ansvar för ”The Arctic Lifestyle Magazine” och Swedish Laplands bildbank. 

anna.lindblom@swedishlapland.com 070-374 02 29

Anna Odevall

Tf. Financial Administration Officer samt Corporate Communications

Anna gör huvudsakligen projektadministration, ekonomisk uppföljning, rekvisitioner och utbetalningar och företräder Swedish Lapland Visitors Board i olika erfarenhetsutbyten och samverkansinitiativ med bolagets intressenter.

anna.odevall@swedishlapland.com 070-285 08 25

Camilla Bondareva

Head of Brand Communications

Camilla har det övergripande ansvaret för platsvarumärket Swedish Lapland.  Tillsammans med kommunikationsteamet planerar och genomför hon insatser för att locka besökare som bidrar till hela regionens växande lokala ekonomi.

camilla.bondareva@swedishlapland.com 070-288 24 90
David Lind porträtterad framför en grön vägg

David Lind

Travel Trade Manager

David jobbar med att stärka affärsintresset för resmålet Swedish Lapland. Han ansvarar för att främja etablering och vidareutveckling av affärssamarbeten mellan exportsatsande besöksnäringsföretag och vårt internationella affärsnätverk av researrangörer, agenter och flygbolag.

david.lind@swedishlapland.com 070-559 03 73
Håkan Stenlund

Håkan Stenlund

Content Manager

Skapar, publicerar och analyserar de contentbaserade kommunikationsinsatser som destinationsvarumärket Swedish Laplands producerar för sin storytelling i olika egna kanaler. Arbetet utgår ifrån de drivkrafter som människor har för att besöka Sveriges arktiska destination.

hakan.stenlund@swedishlapland.com 070-248 74 38
Johanna Elenius

Johanna Elenius

Digital Business Developer

Johanna fokuserar på att stärka företagens förmåga när det kommer till digital tillgänglighet. Potentiella resenärer kopplas till besöksnäringsföretagens kontaktytor där bokning och köp av upplevelse eller produkt görs. Det betyder att de ökar sin färdighet att vara på rätt plats med rätt budskap och insats.

johanna.elenius@swedishlapland.com 070-256 66 19
Johanna Ögren

Johanna Ögren

Head of Marketing and Business Development

Johanna leder teamet som strävar efter att främja näringens affärs- och marknadsutveckling. Hon ansvarar också för att identifiera och utveckla strategier som leder regionens besöksnäring och dess möjliggörare mot en gemensam önskad position.

johanna.ogren@swedishlapland.com 070-373 18 89
Josefine Ås

Josefine Ås

PR Manager

Swedish Laplands kontaktperson för internationell media. Arbetar proaktivt med internationell PR, organiserar och följer upp pressresor, koordinerar pressaktiviteter med Visit Sweden och regionala aktörer, ansvarar för pressförfrågningar, pressmaterial, nyhetsutskick till media samt pressbevakning.

josefine@swedishlapland.com 070-538 45 88

Malin Jonsson

Business Development Coordinator

Malin koordinerar de aktiviteter vi gör för att stötta näringens alla innovativa och hållbara företag. Till exempel att samordna praktiska frågor kring våra kompetenshöjande insatser, sprida budskapet och ha löpande kontakt med våra företag och samarbetspartners.

malin.jonsson@swedishlapland.com 070-272 81 49
Petter Norén

Petter Norén

Digital Transformation Lead

Petter säkerställer att vi i regionen navigerar rätt i den digitala transformationseran. Det handlar om att använda digitaliseringen som strategisk resurs i företagens utveckling och att stötta dem i att dra nytta av ny digital teknik och digitala lösningar för ökad affärsmässighet och att möta resenärernas behov av friktionsfritt resande.

petter.noren@swedishlapland.com 070-666 50 31
Ted Logart

Ted Logart

Content Production Officer

Skapar och producerar engagerande och intresseväckande digitala stories genom i huvudsak filmer, som publiceras i destinationsvarumärket Swedish Laplands egna kanaler och sociala medier. Tonläge, känsla och budskap bygger på varumärkesplattformens kärnvärden och varumärkeslöfte – Welcome to share our Arctic lifestyle.

ted.logart@swedishlapland.com 070-553 79 58

Niklas Mattsson

Web Manager

Niklas ansvarar för swedishlapland.com, han utvecklar webbplatsen, fyller den med innehåll och ansvarar för att den hålls aktuell.

niklas.mattsson@swedishlapland.com
Niklas Wede

Niklas Wede

Business Development Manager

Niklas är ansvarig för att främja innovationskraften i regionen. Genom Swedish Lapland Visitors Boards kompetenshöjande insatser och våra nätverksbaserade innovationsprocesser stärker företagen sin förmåga att utveckla sina affärer och öka sin konkurrenskraft.

niklas.wede@swedishlapland.com 072-240 61 22
Bild på Matilda Mattsson Fröjd

Matilda Mattsson Fröjd

Online Community Officer

Jobbar med att stärka kunskapen om besöksnäringen brett hos samhällets aktörer. Ansvarar för att skapa synergier mellan alla kommunikativa målgrupper och kommunikationskanaler, mellan resmålskommunikationen och organisationskommunikationen.

matilda.mattsson.frojd@swedishlapland.com 070-235 64 30

Anna-Maria Åström

Ekonom

Anna-Maria ansvarar för föreningens löpande bokföring, skapar reultat- och balansräkningar, tar fram årsbokslut och ansvarar för all lönehantering.

anna-maria.astrom@swedishlapland.com 070-536 03 22

Postadress

Swedish Lapland Visitors Board

Kyrkogatan 2, 972 32 Luleå
info@swedishlapland.com

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.