Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Kontakt

Swedish Lapland Visitors Board

Annika Fredriksson

Annika Fredriksson

VD

Ansvarar för affärsstrategier, taktik och verksamhetskultur som engagerar och motiverar verksamheten att nå uppsatta mål och vision.

Ansvarar för Swedish Lapland Visitors Boards löpande förvaltning baserat på Regional Besöksnäringstrategi, av styrelsen beslutad Verksamhetsplan samt att verksamhetens olika utvecklingsprojekts mål uppfylls.

annika.fredriksson@swedishlapland.com 070-512 23 46
Petronella Modin

Petronella Modin

Operations Manager, Vice VD

Har överblick och helhetsperspektiv gällande verksamhetens olika delar och medarbetares funktioner och roller, budgeterar för bolaget och dess utvecklingsprojekt, leder den ekonomiska planeringen, ekonomistyrning och uppföljning, verkar för bolagets produktivitet, effektivitet och kostnadskontroll. 

I rollen som vice VD företräder Petronella Swedish Lapland Visitors Board i olika externa partnerskap och relationer med bolagets intressenter.

petronella.modin@swedishlapland.com 070-585 34 34
Linda Isaksson

Linda Isaksson

Föräldraledig – Financial Administration Officer

Ansvarar för projektadministration, ekonomisk uppföljning, rekvisitioner, utbetalningar och relationer med finansiärer och projektpartners. 

linda.isaksson@swedishlapland.com 070-366 67 83
Anna Lindblom

Anna Lindblom

Design Manager

Ansvarar för destinationsvarumärket Swedish Lapland och destinationsorganisationen Swedish Lapland Visitors Boards designprogram. Designar kommunikationsenheter – trycksaker, webbplats, filmer och rörligt format med specifikt ansvar för ”The Arctic Lifestyle Magazine” och Swedish Laplands bildbank. 

anna.lindblom@swedishlapland.com 070-374 02 29

Anna Odevall

Tf. Financial Administration Officer samt Corporate Communications

Anna gör huvudsakligen projektadministration, ekonomisk uppföljning, rekvisitioner och utbetalningar.

Ansvar för bolaget Swedish Lapland Visitors Boards PR och kommunikation. Ansvarar för SLVBs egna kanaler och sociala medier som vänder sig till besöksnäringen inom Swedish Lapland, kommuner inom Swedish Lapland, intressenter och samarbetspartners – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Anna företräder Swedish Lapland Visitors Board i olika erfarenhetsutbyten och samverkansinitiativ med bolagets intressenter.

anna.odevall@swedishlapland.com 070-285 08 25

Camilla Bondareva

Head of Brand Communications

Camilla har det övergripande ansvaret för platsvarumärket Swedish Lapland.  Tillsammans med kommunikationsteamet planerar och genomför hon insatser för att locka besökare som bidrar till hela regionens växande lokala ekonomi. Camilla är också del av projektteamet i North Sweden Green Deal.

camilla.bondareva@swedishlapland.com 070-288 24 90
David Lind porträtterad framför en grön vägg

David Lind

Travel Trade Manager

David jobbar med att stärka affärsintresset för resmålet Swedish Lapland. Han ansvarar för att främja etablering och vidareutveckling av affärssamarbeten mellan de exportsatsande besöksnäringsföretagen och det internationella affärsnätverket av researrangörer och agenter

david.lind@swedishlapland.com 070-559 03 73

Emma Ebermark

Business Development Manager

Emma är ansvarig för aktiviteter kring innovation- och produktutveckling, både strategiskt och operativt. Emma har företagen i Swedish Lapland i fokus och målet är att entreprenörer ska få rätt förutsättningar att ta fram nya produkter, lansera dem på marknaden och öka försäljningen.

Som Business Development Manager är hon ansvarig för Swedish Lapland Visitors boards produktutvecklingsprocess.
emma.ebermark@swedishlapland.com
Håkan Stenlund

Håkan Stenlund

Content Manager

Skapar, publicerar och analyserar de contentbaserade kommunikationsinsatser som destinationsvarumärket Swedish Laplands producerar för sin storytelling i olika egna kanaler. Arbetet utgår ifrån de drivkrafter som människor har för att besöka Sveriges arktiska destination.

hakan.stenlund@swedishlapland.com 070-248 74 38
Johanna Elenius

Johanna Elenius

Digital Business & Development Manager

Är huvudprojektledare för projektet Digitala Touring Routes i den arktiska destinationen Swedish Lapland och leder projektets referensgrupp. Ansvarar för att göra besöksnäringsföretagen delaktiga i tematiska resrutter anpassade mot målgruppers nya resmönster i syfte att servera nya möjligheter att uppleva destinationen, planera och genomföra en rundresa.

johanna.elenius@swedishlapland.com 070-256 66 19
Johanna Ögren

Johanna Ögren

Regional Vistors Development Manager

Ansvarar för att identifiera och utveckla strategier som leder näringen mot önskad position.

johanna.ogren@swedishlapland.com 070-373 18 89
Josefine Ås

Josefine Ås

PR Manager

Swedish Laplands kontaktperson för internationell media. Arbetar proaktivt med internationell PR, organiserar och följer upp pressresor, koordinerar pressaktiviteter med Visit Sweden och regionala aktörer, ansvarar för pressförfrågningar, pressmaterial, nyhetsutskick till media samt pressbevakning.

josefine@swedishlapland.com 070-538 45 88

Malin Jonsson

Business Development Coordinator

Malin planerar och koordinerar aktiviteter i syfte att stötta besöksnäringens innovativa och hållbara företag. Med strategiska, effektiva och kvalitetssäkrade arbetsprocesser lyfter Malin utvecklingen till en ny nivå.

malin.jonsson@swedishlapland.com 070-272 81 49
Petter Norén

Petter Norén

Head of Marketing and Business Development

Ansvarar för att via annonsering i sociala medier i syfte att väcka intresse, attrahera, fånga upp och skapa tematiska digitala målgruppskluster. Potentiella resenärer kopplas till besöksnäringsföretagens kontaktytor där bokning och köp av upplevelse eller produkt görs. Analyser av konsumenters respons och beteenden omsätts i utformning av nya tematiska digitala målgruppskluster.

petter.noren@swedishlapland.com 070-666 50 31
Ted Logart

Ted Logart

Content Production Officer

Skapar och producerar engagerande och intresseväckande digitala stories genom i huvudsak filmer, som publiceras i destinationsvarumärket Swedish Laplands egna kanaler och sociala medier. Tonläge, känsla och budskap bygger på varumärkesplattformens kärnvärden och varumärkeslöfte – Welcome to share our Arctic lifestyle.

ted.logart@swedishlapland.com 070-553 79 58

Niklas Mattsson

Web Manager

Niklas ansvarar för swedishlapland.com, han utvecklar webbplatsen, fyller den med innehåll och ansvarar för att den hålls aktuell.

niklas.mattsson@swedishlapland.com

Anna-Maria Åström

Ekonom

Anna-Maria ansvarar för föreningens löpande bokföring, skapar reultat- och balansräkningar, tar fram årsbokslut och ansvarar för all lönehantering.

anna-maria.astrom@swedishlapland.com 070-536 03 22

Postadress

Swedish Lapland Visitors Board

Kyrkogatan 2, 972 32 Luleå
info@swedishlapland.com

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.