Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Om oss

Swedish Lapland Visitors Board – vad vi gör

Swedish Lapland Visitors Board företräder besöksnäringen i den nordligaste och arktiska delen av Sverige. Vi främjar näringens hållbara utveckling samt förvaltar och marknadsför platsvarumärket Swedish Lapland.

Vi är en näringslivsorienterad samverkansplattform som verkar för att stötta näringens ambitioner att göra affärer av den internationella och nationella efterfrågan på destinationens utbud av arktiska produkter och upplevelser.

Destinationen Swedish Lapland omfattar samtliga kommuner i Norrbottens län, Skellefteå kommun och Sorsele kommun.

Styrkan ligger i att jobba tillsammans

Styrkan är en organisatorisk samverkan mellan lokala offentliga och privata aktörer, där resurserna samhandlar både operativt och strategiskt.

Dessa gemensamma satsningar maximerar möjligheterna till direkteffekter för tillväxt, nya jobb och företag utifrån offentligt investerade medel samt säkerställer den långsiktiga och hållbar regionala utvecklingen.

Gemensamt platsvarumärke

Näringen samverkar genom destinationsvarumärket Swedish Lapland som gemensam kommunikationsplattform och avsändare för platsen tillsammans med entreprenörernas varumärken, varumärket Sverige och lokala platsvarumärken med internationell kännedom och attraktion.

Destinationen Swedish Lapland representerar Sveriges del av Arktis och har en världsunik position genom sin natur och kultur. Destinationen är även en del av Sápmi, den samiska urbefolkningens traditionella bosättningsområden.

Swedish Lapland Visitors Board ansvarar för destinationsvarumärkets kommunikationskanaler och övergripande kommunikation. Upplevelser i Sveriges nordligaste destination Swedish Lapland och vår kommunikation mot besökare hittar du på: www.swedishlapland.com, på Instagram @swedishlapland, på vår Facebook och på Swedish Lapland TV på Youtube.

Läs mer om destinationsvarumärket Swedish Lapland.

Vi driver utvecklingsprojekt

Huvuddelen av verksamheten inom Swedish Lapland Visitors Board bedrivs i form av olika utvecklingsprojekt. Läs mer här om pågående projekt.

Om föreningen

Den juridiska formen är en ekonomisk förening, där lokala destinationsorganisationer och kommuner tillsammans med andra partners (Swedavia och Vy) är medlemmar. Basverksamheten finansieras genom medlemsavgifter och ett verksamhetsbidrag från Region Norrbotten.

Nätverk och medlemskap

Swedish Lapland Visitors Board är med i flera nationella och internationella nätverk – för att representera vår regions besöksnäring och dess behov, utbyta erfarenheter, påverka och verka för en hållbar utveckling av turism och besöksnäring. Läs mer här om nätverk och organisationer vi verkar inom.

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.