Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Fotograf: Carl-Johan Utsi

Nyheter 5 april, 2018

Yttrande avseende betänkandet av utredningen Sveriges besöksnäring (SOU 2017:95)

I december 2017 lämnade särskild utredare Britt Bohlin över utredningen ”Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring”. Slutbetänkandet gick ut på remiss och Swedish Lapland har lämnat yttrande.

Destinationen Swedish Lapland välkomnar regeringens beslut att utreda och föreslå en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. Remissvaret är kopplat till de unika förutsättningar som finns för Swedish Lapland, Sveriges arktiska destination, med hög internationell attraktionskraft. 

Swedish Lapland Visitors Board ser positivt på initiativet till en ny nationell turism- och besöksnäringspolitik. För att möjliggöra en långsiktigt konkurrenskraftig besöksnäring behöver nationella insatser stödja och komplettera de regionala och lokala satsningarna. Vi önskar se ett tydligt, vidareutvecklat turismpolitiskt mål som stärker utredningens syfte – att stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor i Sverige.

Yttrande avseende betänkandet av utredningen Sveriges besöksnäring (SOU 2017:95)

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.