Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Projekt

Huvuddelen av verksamheten inom Swedish Lapland Visitors Board bedrivs i form av olika utvecklingsprojekt. I projekten jobbar vi bland annat med företagsutveckling, partnerskap, marknadsutveckling och strategier. Läs mer under respektive projekt.

För närvarande pågår projekten:

ÁHKKÁ – Arktisk Hållbar KonkurrensKraft & Attraktion I kölvattnet av de stora industrisatsningarna ökar behoven i Norrbotten av en hållbar och jämlik tillväxt inom besöksnäringen, som bidrar till den gröna omställningen och en attraktiv plats att leva, bo och besöka. Projektet vänder sig primärt till små och medelstora företag inom besöksnäringen. Projekttid är 2023-01-01 till 2025-12-31.


Business Capacity Development in Swedish Lapland är ett samverkansprojekt mellan Swedish Lapland Visitors Board och regionens 16 kommuner/lokala destinationer. Projektets övergripande mål är att verka för en långsiktig hållbar tillväxt för små och medelstora företag i regionen. Projektet är finansierat av EUs Strukturfonder/Tillväxtverket, destinationens samtliga 16 kommuner, Region Norrbotten, Region Västerbotten. Avslutas under April 2023. Här kan du läsa mer om projektet och ta del av resultat.


Regional besöksnäringsstrategi med sikte mot år 2030 (RBS 2030). Inom projektet har Swedish Lapland Visitors Board genomfört ett antal aktiviteter i syfte att göra en nulägesanalys och kartlägga trender som kommer att påverka resandet till destinationen de kommande 10 åren. Mer om arbetet och tidigare regional besöksnäringsstrategi finns här.


Reboost in Swedish Lapland syftar att säkra besöksnäringens fortlevnad och fortsatta utveckling i skuggan av coronapandemin. Projektet ska primärt fokusera på aktiviteter för att stimulera och stötta näringen utifrån fyra fokusområden; Marknadsbearbetning, Digitalisering, Omvärld och Tillgänglighet. Projektet finansieras av Region Norrbotten tillsammans med Sparbanken Nord och projekttiden är 2021–juni 2023. Läs mer om Reboost.


Digitala leder/touring routes i Swedish Lapland 2 är ett projekt för att skapa tematiska resrutter i Google Maps för bilburna besökare och alla på plats – för att tillgängliggöra företagens utbud för nya kundgrupper. Projektet finansieras av Region Norrbotten tillsammans med Tillväxtverket och projekttiden är 2021-03 till 2023-02. Läs mer om projektet här.


Smartare, snabbare och bättre digitala affärer i Swedish Lapland är ett React-EU projekt. Målsättningen med projektet är att betydligt fler besöksnäringsföretag ska förstå och vara engagerade i gästens hela resecykel, göra digitala affärer och jobba med digital försäljning direkt mot slutkund. Här kan du läsa mer om projektet. Projektet är ett av sex projekt som beviljats medel av EUs återstartsfond React övre Norrland. Regionala medfinansiärer är Region Norrbotten och Region Västerbotten. Projekttiden är 2021-06 till 2023-10.


Avslutade projekt

Naturturism i Swedish Lapland är ett projekt med syfte att stärka kännedomen och ta en position för destinationen Swedish Lapland inom området för natur- och kulturturism. Projekttiden är 2018–2020 och projektet finansieras av Region Norrbotten tillsammans med privata aktörer. 

Visit Arctic Europe II, finansierat av Interreg Nord, besöksnäringsföretag och partners, VisitSweden, Länsstyrelsen Norrbotten och Region Norrbotten. 2023 Läs mer om projektet här.

Nedan har vi summerat tidigare projekt: Destination Capacity Building och fas 1 av Visit Arctic Europe.

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.