Swedish Lapand Visitors Board logotyp Europeiska unionen logotyp
English flagEng

Fotograf: Fredrik Broman

Projekt

Huvuddelen av verksamheten inom Swedish Lapland Visitors Board bedrivs i form av olika utvecklingsprojekt.

För närvarande pågår projekten:

Business Capacity Development in Swedish Lapland är ett samverkansprojekt mellan Swedish Lapland Visitors Board och regionens 16 kommuner/lokala destinationer. Projektets övergripande mål är att verka för en långsiktig hållbar tillväxt för små och medelstora företag i regionen. Projektet är finansierat av EUs Strukturfonder/Tillväxtverket, destinationens samtliga 16 kommuner, Region Norrbotten, Region Västerbotten. Här kan du läsa mer om projektet och ta del av resultat!

Visit Arctic Europe II, finansierat av Interreg Nord, besöksnäringsföretag och partners, VisitSweden, Länsstyrelsen Norrbotten och Region Norrbotten. Läs mer om projektet här.

Sedan 2019 pågår även arbetet med att ta fram en ny regional besöksnäringsstrategi med sikte mot år 2030 (RBS 2030). Inom projektet har Swedish Lapland Visitors Board genomfört ett antal aktiviteter i syfte att göra en nulägesanalys och kartlägga trender som kommer att påverka resandet till destinationen de kommande 10 åren. Strategin ska presenteras i september 2021. Mer om arbetet och tidigare regional besöksnäringsstrategi finns här.

Reboost in Swedish Lapland syftar att säkra besöksnäringens fortlevnad och fortsatta utveckling i skuggan av coronapandemin. Projektet ska primärt fokusera på aktiviteter för att stimulera och stötta näringen utifrån fyra fokusområden; Marknadsbearbetning, Digitalisering, Omvärld och Tillgänglighet. Projektet finansieras av Region Norrbotten tillsammans med Sparbanken Nord och projekttiden är 2021-2022. Läs mer om Reboost.

Digitala leder/touring routes i Swedish Lapland är ett projekt för att skapa tematiska resrutter i Google Maps för bilburna besökare och alla på plats – för att tillgängliggöra företagens utbud för nya kundgrupper. Projektet finansieras av Region Norrbotten tillsammans med Tillväxtverket och projekttiden är 2021-03 till 2022-04. Läs mer om projektet här!

Smartare, snabbare och bättre digitala affärer i Swedish Lapland är ett React-EU projekt. Målsättningen med projektet är att betydligt fler besöksnäringsföretag ska förstå och vara engagerade i gästens hela resecykel, göra digitala affärer och jobba med digital försäljning direkt mot slutkund. Här kan du läsa mer om projektet! Projektet är ett av sex projekt som beviljats medel av EUs återstartsfond React övre Norrland. Regionala medfinansiärer är Region Norrbotten och Region Västerbotten. Projekttiden är 2021-06 till 2023-10.

Avslutade projekt

Naturturism i Swedish Lapland är ett projekt med syfte att stärka kännedomen och ta en position för destinationen Swedish Lapland inom området för natur-och kulturturism. Projekttiden är 2018-2020 och projektet finansieras av Region Norrbotten tillsammans med privata aktörer. Arbetet med stängning av projektet pågår.

Nedan har vi summerat tidigare projekt: Destination Capacity Building och fas 1 av Visit Arctic Europe.

Nu summerar vi Sveriges största turismprojekt

23 november, 17
Nyheter

Resultatfilm från Visit Arctic Europe I

22 mars, 18

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.