Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Kunskapsbank

Framtid

Framtider för besöksnäringen i Swedish Lapland – scenarier mot 2030

Swedish Lapland vill framtidssäkra sin strategiska utveckling. Som stöd i detta arbete har det genomfört en omvärldsanalys med påföljande scenarieutveckling, fyra olika framtider för besöksnäringen i Swedish Lapland undersöks och beskrivs.

LADDA NED
Nuläge

Nulägesanalys 2023

Behov och framtidsutsikter hos företagen i Swedish Lapland – en uppföljning av nulägesanalys 2019 och 2021. Kunskapsunderlag för den regionala besöksnäringsstrategin med sikte på år 2030.

LADDA NED
Nuläge

Nulägesanalys 2021

Behov och framtidsutsikter hos företagen i Swedish Lapland – en uppföljning av nulägesanalys 2019. Kunskapsunderlag för den regionala besöksnäringsstrategin med sikte på år 2030.

LADDA NED
Nuläge

Nulägesanalys 2019

Under 2019 inledde Swedish Lapland Visitors Board ett arbete för att ta fram en regional besöksnäringsstrategi med siktet på år 2030. Nulägesanalysen 2019 visar vilka insatser som näringen vill prioritera att arbeta med, för en hållbar utveckling inför år 2030.

LADDA NED
Kluster

Klusteranalys besöksnäringen

Klusteranalys med fokus på samarbetet inom besöksnäringen samt mellan näringen och centrala aktörer som exempelvis kommun, myndighetet, forskning och finansiärer. Till de centrala aspekterna i undersökningen hör vilka slags aktörer som företagen inom besöksnäringen har kontakt med, hur viktiga olika samarbeten är för företagens utveckling, samt vilka behov som finns av att utveckla kontakter med olika slags aktörer. Syftet med uppdraget, som genomförts för Region Norrbotten, har varit att kartlägga samspelet mellan aktörer inom besöksnäringens kluster och att identifiera hur detta samspel påverkar företags möjligheter att utvecklas.

LADDA NED

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.