Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Janus Brandin, Regional utvecklingsdirektör, Region Norrbotten

Nyheter 14 januari, 2024

Besöksnäringen har på många sätt nycklarna till ett långsiktigt livskraftigt Norrbotten

Besöksnäringen har gjutit nytt liv i bygder som kämpat med försvunna arbetstillfällen, krympande service och utflyttning. Den attraherar kvinnor och ungdomar – grupper som Norrbotten historiskt har haft svårt att behålla. Branschen kan snabbt sätta såväl unga som nya norrbottningar i arbete.

Sedan ett fokuserat arbete med resmålet Swedish Lapland inleddes har besöksnäringen utvecklats till en ny basnäring i Norrbotten, vid sidan av den tunga industrin. Den bidrar med många arbetstillfällen, diversifierar arbetsmarknaden och genererar både skatteintäkter och tillväxt, även i andra branscher. Den bygger naturliga broar mellan stad, landsbygd och glesbygd.

I en tid då vi i Norrbotten behöver bli tiotusentals fler för att förverkliga den gröna omställningen, bidrar besöksnäringen till attraktiva livsmiljöer och internationell inflyttning. Vägen till en ny vardag i Norrbotten kan börja med en bokning på Treehotel eller en fjällvandring i Abisko.

I det ljuset är det självklart att besöksnäringen är prioriterad i såväl den regionala utvecklingsstrategin som i Norrbottens strategi för smart specialisering.

Region Norrbottens mål är en hållbar regional utveckling. Allt vi gör, gör vi med hållbarhet, jämställdhet, jämlikhet och mångfald i fokus. I det arbetet är besöksnäringen både en viktig drivkraft och en inspiration.

Covid-19-pandemin slog hårt mot allt som rörde resande, turism och restaurangverksamhet. Besöksnäring bygger på möten mellan människor. Åren med pandemin fick allvarliga konsekvenser. Akuta åtgärder sattes in för att hjälpa annars livskraftiga företag att rida ut stormen. Det långsiktiga arbetet fick stå tillbaka.

Nu, när vi ser framåt igen, bygger vi upp besöksnäringen på ett nytt sätt. Vi har lärt oss en del om att följa vad som händer i omvärlden och göra snabba anpassningar när så krävs. Men vi har också gjort ett omtag med alla dimensioner av hållbarhet – social, ekonomisk och miljömässig.

Swedish Lapland Visitors Board har på uppdrag av Region Norrbotten gjort en scenarioanalys för besöksnäringen och därefter i nära dialog med branschen prioriterat strategiska insatsområden. Resultatet är den hållbara, modiga och ambitiösa färdplan du just nu tar del av. Den kommer förhoppningsvis att bidra till både attraktivitet och målen i Agenda 2030.

Strategin utgår från ett regenerativt förhållningssätt, målet är att besöksnäringen ska bidra med en positiv påverkan på resmålet ur alla hållbarhetsdimensioner. Visionen att Swedish Lapland ska vara världens mest ansvarsfulla arktiska resmål bygger i sig på ett integrerat och innovativt hållbarhetstänk. Ett sådant förhållningssätt bygger på att alla berörda tar ansvar och bidrar till en hållbar utveckling. Det är ett sätt att tänka och jobba som kan tjäna som föredöme och förebild även för andra branscher och områden.

Region Norrbotten har det regionala utvecklingsansvaret. Det innebär att vi har regeringens uppdrag att samordna arbetet för en hållbar tillväxt i Norrbotten. Det är ett tillsammansarbete, där vår önskan är att alla bidrar till visionen att Norrbotten ska bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län. Vi tror att besöksnäringen och ekosystemet runt besöksnäringen är avgörande för att uppnå denna vision.

Nu har vi vår färdplan, och det är dags att börja resan. Det kommer att krävas gott samarbete och kloka avvägningar för att nå målen. Region Norrbotten är redo att göra sin del tillsammans med kommuner, organisationer, företag, lokalbefolkning och gäster.

Norrbotten är redan en världsledande turistdestination, baserat på vår unika kultur, historia, klimat och natur. Kanske krävs det ibland en utomståendes blick för att vi själva ska bli medvetna om värdet på allt vi tar för givet. För att vi ska få syn på oss själva och den fantastiska plats som är vår.

Tillsammans delar vi nu uppdraget och viljan att göra det bästa av platsens attraktivitet, men samtidigt bevara den för framtidens norrbottningar och gäster. Det är en ömtålig balans. Besöksnäringsstrategi – Färdplan mot 2030 pekar ut vägen dit.

Janus Brandin, Regional utvecklingsdirektör, Region Norrbotten

• • • • •

Läs mer här:

>> Ny besöksnäringsstrategi siktar på ansvarsfull utveckling

>> Norrbottens besöksnäringsstrategi 2030 – Strategisk färdplan för Sveriges arktiska resmål

>> Annika Fredriksson, vd Swedish Lapland Visitors Board – En ny och viktigt resa för världens bästa plats

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.