Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng
Marknadsutveckling, Nyheter, Smartare digitala affärer 10 oktober, 2023

Egenutvecklade SLADD™ hjälper företag optimera digitala affärsinsatser

Analys av digital marknadsföring och affärer upplevs av många som svårt och en ovälkommen arbetsbörda för besöksnäringsföretagare. Därför skapade Swedish Lapland Visitors Board en skräddarsydd lösning som hjälper företag att spara tid och öka förståelsen om sin digitala affär på ett enkelt sätt. 

Swedish Lapland Visitors board har det senaste året levererat cirka 40 skräddarsydda digitala instrumentbrädor till lika många företag.

Den digitala instrumentbrädan samlar information från företagets hemsida, trafik från kampanjer och kopplade tjänster som exempelvis bokningsfunktioner och liknande.

Vi kallar den SLADD™, Swedish Lapland Analytic Digital Display.

Syftet är att företag ska få en enkel samfattning av affärskritisk information om vad som händer med deras digitala kanaler och hemvister.

– De allra flesta bilförare har inte örnkoll på precis hur en bil fungerar in i minsta detalj, men genom att titta på instrumentbrädan kan de navigera bilen effektivt. Vi ville ge företag en liknande tjänst. Du ska inte behöva vara systemingenjör för att vara duktig på att göra affärer med digitala verktyg, säger Petter Norén, Head of marketing and business development. 

Det var inom digitaliseringsprojektet Smart Digital Business (SDB) som SLADD™ – verktyget och metoden för implementering togs fram. Varje företag kunde välja vilka statistiska parametrar de ville ha in i sin instrumentbräda. Exempelvis hur många bokningar under en viss period som genererats, var de kommit från, hur lång tid kunder spenderade på hemsidan och effekten av en viss kampanj i sociala medier. 

– Fakta om vad som händer på din webb är det bästa beslutsunderlaget du kan ha när det gäller digitala affärer. Vi har sett att flera företag antingen sparat in på att avbryta ineffektiva metoder eller tjänat mer pengar på nya satsningar, säger Johanna Elenius, Digital Business manager.  

Malin Wedin, marknadsansvarig för Kust Hotell och Restaurang Tage bland annat, har genom Swedish Lapland Visitors Board fått tillgång till flera digitala instrumentbrädor. De använder informationen för att följa upp sina egna insatser och skicka rapporter till sina kollegor.

– Jag använder dem för att hämta nyckeltal från våra digitala kanaler, jag slipper gräva djupt ner i Google Analytics, säger Malin Wedin och fortsätter:

– Det har besparat mig mycket tid som jag kan lägga på annat. 

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.