Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Fotograf: Kollage – press och PR

BCD, Nyheter 28 september, 2023

Framgångsrik kännedomsmarknadsföring tack vare samverkan

328 pressresor, ökad kännedom och stort genomslag i digitala plattformar – det är resultatet av en unik samverkan formad tack vare ett regiongemensamt projekt.

Under projektet Business Capacity Development in Swedish Lapland genomfördes 328 pressresor. De senaste fem åren har det alltså varit minst en journalist på plats i Swedish Lapland varje vecka. Det har gett genomslag i internationell och nationell media. Som i sin tur ger resultat i ökad kännedom och ökad reslust, vilket ökar förutsättningarna för potentiella resenärer väljer vår region i stället för andra resmål i världen.

Projektets framgångar är resultatet av samverkan

Projektet Business Capacity Development in Swedish Lapland möjliggjorde att hela resmålet Swedish Lapland kunde agera tillsammans, det skapade en samverkansplattform som gav näringen en unik position. Lokala och regionala främjare jobbade tillsammans i en gemensam formering för att stötta företag i hela regionen.

– Under fem års tid har vi jobbat tillsammans för att öka tillväxten i besöksnäringen. Det har fått fantastiska resultat. Samverkan var nyckeln till framgång, förklarar Petronella Modin projektledare för Business Capacity Development in Swedish Lapland.

En berättelse som når längre

Att jobba med varumärkesbyggandet för resmålet Swedish Lapland handlar dels om att skapa ett eget innehåll för de egna kommunikationskanalerna. Men också om att låta andra berätta om platsen. På så sätt är både pressarbetet och contentproduktionen ett sätt att tala direkt med slutkonsumenter världen över.

En viktig del av Swedish Laplands kännedomsarbete och varumärkesbygge handlar om att initiera och möjliggöra pressresor. Under projektets gång har prominent utländsk media varit på plats: National Geographic, Forbes och Tatler för att nämna några.

En engagerad publik

Swedish Lapland Visitors Board distribuerar innehåll och kampanjer i flera kanaler: webbplatsen swedishlapland.com, YouTube, Facebook, Instagram samt i andra digitala plattformar och i tidningar. Vi samarbetar också med andra innehållsskapare för att skapa väven som berättar om Swedish Lapland.

En organiskt tillväxt på 90.000 nya följare på Instagram sedan 2018 är ett kvitto på att resmålets publik engagerar sig och uppskattar den berättelse vi förmedlar via den plattformen.

Genom samverkan, engagemang och en fantastisk plats har Swedish Lapland visat världen vad det innebär att skapa en stark, samlad berättelse som sträcker sig över gränserna. En framgångssaga som inte bara lyfter fram regionens skönhet, utan också dess förmåga att ena och inspirera.

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.