Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Fotograf: Ted Logart och Julia Jernberg

Nyheter 12 maj, 2023

Göran Widén och Maria Ros Hjelm nya i styrelsen

Årets föreningsstämman var välbesökt och under den valdes två nya styrelseledamöter in. Nämligen Göran Widén, Brändön Group och Maria Ros Hjelm, Generalsekreterare/vd på STF. Ordförande för stämman var Helena Öhlund (S), tidigare kommunalråd i Älvsbyn och nu ordförande i Region Norrbottens regionala utvecklingsnämnd. I samband med stämman bjöd Dieter Müller på en föreläsning under rubriken ”Besöksnäring och turism i en Arktisk kontext – insikter och utsikter”.

Lokalt och nationellt perspektiv

Göran Widén är en välkänd profil inom Luleås och Norrbottens besöksnäring. Han är grundare och ägare av Brändön Lodge och Pinebay Lodge och driver även Klubbvikens skärgårdsanläggning. 2016 tilldelades han Luleå kommuns företagarstipendium vid Luleå Business Awards. Förutom att vara ordförande i Luleå Näringslivs besöksnäringsbranchråd och en hängiven Liverpool FC supporter är han också medlem i regionala företagarföreningen Arctic Getaways, som samverkar inom High-End-segmentet.

Maria Ros Hjelm har varit en nyckelspelare i STFs strategiska utveckling då föreningen växt i antal medlemmar efter flera års negativ medlemsutveckling. Engagemanget har stärkts och många fina boenden har anslutit sig, STF är idag också en skicklig opinonsbildare. Maria har en gedigen bakgrund som chef och ledare i flera företag och organisationer, bland annat Amnesty och The Body shop.

Jalle Svanberg, Susanne Wallin och Jörgen Svonni som utgör valberedning berättar att deras arbete sker med ambitionen att styrelsen alltid skall bestå av ägarrepresentanter och till största delen av näringslivs representanter med en mångfald från stora till små familjeägda företag med en bra geografisk spridning.

Styrelsen 2023

Utöver nytillskotten fattades under årsstämman även beslut om omval av styrelseledamöterna Malin Franck, Lennart Pittja och styrelseordförande Peter Engström. Dessutom sitter Monika Vikström Johansson, Daniel Örtkvist, Kristoffer Lundström och Britta Flinkfeldt (vice ordförande) kvar i Swedish Lapland Visitors Boards styrelse. Magnus Ling och Sara Väisänen tackades av då de valt att inte ställa upp för omval.

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.