Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng
AETC, Nyheter 11 januari, 2024

Gränsöverskridande projekt förnyar besöksnäringen i det arktiska Europa

Projektet Arctic Europe Tourism Cluster (AETC), finansierat av Interreg Aurora, markerar ett nytt kapitel i samarbetet mellan norra Norge, norra Finland och norra Sverige och bygger på framgångarna från de tidigare projekten Visit Arctic Europe och Visit Arctic Europe II. Nu satsar man på att etablera ett motståndskraftigt nätverk för hållbar året runt-turism i de tre länderna, med särskilt fokus på att bevara det arktiska kulturarvet i regionen.

Den globala turismen står inför stora behov av förnyelse, på grund av bland annat snabba förändringar i resenärernas beteende och behov, ökat hållbarhetsfokus (social, ekonomisk och ekologisk), snabb digital utveckling och inte minst behovet av att öka företagens resiliens inför framtida utmaningar. Projektparterna Finnish Lapland Tourist Board, Northern Norway Tourist Board och Swedish Lapland Visitors Board ser därför med glädje på  att Interreg Aurora och andra finansiärer har insett betydelsen av projektets innehåll och tilldelat finansiering till AETC.

Tillsammans med cirka 110 företag kommer projektets partners satsa på att skapa ett besöksnäringskluster med mål att förbättra mottagarkapaciteten i regionen.

Det övergripande målet med projektet är att förnya den arktiska turismen i regionen för att bättre möta framtida förväntningar samt bli mer motståndskraftig och hållbar. Projektet syftar till att stärka den arktiska kulturens roll i turismen, utveckla året runt-erbjudanden och stärka samtliga aspekter av hållbarhet men också föra ny digital kunskap och innovation till bordet. Genom att bidra till en bättre plats att besöka, arbeta och leva på, med lokal kultur som en viktig drivkraft, kommer det nya turismklustret att utveckla produkter och erbjudanden som inte bara attraherar besökare, utan också gynna lokalbefolkningen.

– Under detta treåriga projekt kommer vi att utveckla regionens potential inom året runt- och hållbar turism med förhoppning om att klustret kommer att mogna och stärkas för att fortsätta utvecklingen även långt efter att projektet avslutats, säger Nina Forsell, projektdirektör för Arctic Europe Tourism Kluster och VD Finska Lapplands Turistråd.

De drygt 100 företagen, destinationsbolagen och kommunerna från alla tre länder som deltar i projektet kommer att spela en aktiv roll i arbetet. Man kommer till exempel att delta i produktutveckling, kompetenshöjande aktiviteter och nätverksevenemang men också testa nya sätt att marknadsföra regionen till både reseled och konsumenter.

Projektet arbetar utifrån ett regenerativt tillvägagångssätt, vilket betyder ett sätt att resa och upptäcka nya platser som gör det möjligt för besökare att ha en positiv inverkan på resmålet. Tanken är att besökarna lämnar platsen i ett bättre skick än när de anlände. Alla intressenter i turismens värdekedja, inklusive företag, anställda, samhällen och till och med resenärer, kommer att dela ansvaret för att bevara de lokala tillgångarna och göra det möjligt för den arktiska regionen som helhet att utvecklas.

– Insatsen går ut på att turismen inte ska orsaka skada eller negativt påverka regionen, utan snarare aktivt vitalisera och förbättra – förnya den, säger Annika Fredriksson, VD Swedish Lapland Visitors Board.

Under projektets kick off-dagar i Kiruna i november 2023 samlades över 100 projektdeltagare från alla tre länderna för att ta de första stegen mot ett helt nytt sätt att samarbeta i Arktis. Målet är att det nya besöksnäringsklustret ska bygga en förnyad, mer motståndskraftig och regenerativ turism i våra arktiska samhällen.

– Arctic Europe Tourism Cluster kommer att göra det möjligt för turistföretag att vara mer innovativa, problemlösande och strategiska jämfört med vad de skulle kunna uppnå på egen hand, avslutar Trond Øverås, VD Northern Norway Tourist Board.

Projektfakta

Projektpartners:

Finnish Lapland Tourist Board 
Northern Norway Tourist Board 
Swedish Lapland Visitors Board 

Finansiärer:

Interreg Aurora
Region Norrbotten 
Regional Council of Lapland 
Troms County 
Finnmark County 
Troms, Finnmark and Nordland county international program 
Troms Holding 
Innovation Norway Arctic 
Samtliga deltagande företag

Projekttid: Augusti 2023 – juli 2026 

Total budget: 4 150 950 eur 
Projektdeltagare: 105 
Målgrupp: SME besöksnäringsföretag i det arktiska Europa

Arbetspaket:

Arctic culture and year-round development 
Arctic sustainability  Arctic digital innovation 

Mer information

Finland:

Nina Forsell, Finnish Lapland Tourist Board
nina.forsell@lme.fi
+358 40 1262 996

Norge:  

Trond Øverås, Northern Norway Tourist Board 
trond@nordnorge.com
+47 906 26 170 

Sverige:

Annika Fredriksson, Swedish Lapland Visitors Board
annika.fredriksson@swedishlapland.com
+46 70512 2346

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.