Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Fotograf: Shutterstock, Ivan Kruk

Nyheter 10 augusti, 2021

Pandemin pågår ännu – hjälp dina besökare att fortsatt göra rätt

Klusterutbrott av covid-19 i en annan bransch påminner oss alla på ett smärtsamt sätt om att pandemin inte är över. Utvecklingen kan svänga snabbt. Att Norge åter stänger sin gräns mot Norrbotten och Swedish Lapland får märkbara konsekvenser för besöksnäringen.

Besöksnäringen har under hela pandemin varit ett föredöme för förhindrandet av smittspridning. Tillsammans ska vi fortsätta dra vårt strå till stacken. Näringsidkare har tillsammans med sina anställda fortsatt en nyckelroll för att förhindra trängsel.

Länsstyrelsen Norrbottens tillsynsgrupp har under sommaren genomfört riktad tillsyn i länet. De har noterat att de allra flesta företag och aktörer agerar ansvarsfullt. På några enstaka håll har man däremot hittat brister. Därför vill man förmedla ett par råd som gör det möjligt för verksamheter att leva upp till lagstadgade krav och rekommendationer som finns kopplat till pandemin och den tillfälliga covid-19 lagen. 

Vi vill påminna om att du som bedriver verksamhet har ansvar för att:

  • Undvik trängsel – hjälp dina besökare att hålla avstånd!
  • Verksamheten ska kunna redovisa en skriftligt dokumenterad plan där alla de insatser som vidtagits för att undvika smittspridning redovisas
  • Säkerställa att alla medarbetare är informerade om sitt ansvar
  • Uppmana besökare på flera språk att använda handsprit, undvika trängsel och stanna hemma om man känner sig sjuk.

Mer info:

Länsstyrelsen har hittills fått flera regeringsuppdrag med anledning av coronapandemin: Länsstyrelsen har det regionala områdesansvaret och samarbetar löpande med länets aktörer för att på bästa sätt utföra uppdragen.

Länsstyrelsen är ansvarig för tillsyn av den tillfälliga covid-19 lagen, vad den innebär kan du läsa här

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.