Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng
Nyheter 5 april, 2024

Swedish Lapland Visitors Board anordnar EU-konferens i Luleå

Den 21-23 maj i år arrangerar Swedish Lapland Visitors Board NECSTouRs årliga medlemskonferens. Temat är Care for the Arctic – let’s extend the horizon together och platsen är Luleå. Anslaget för den publika delen av konferensen är en förlängning av vårt regenerativa arbetssätt runt turism och besöksnäring i Arktis.

– Vi kommer att samla medlemmar från NECSTouR, besöksnäringsföretag, kommuner, lokala och regionala främjare, näringsliv och människor från regioner i hela Europa och övriga delar av Sverige för att tillsammans inspireras och ta del av ny kunskap, den senaste forskningen, aktuell statistik, trender, inspiration och intressanta samtal, säger Annika Fredriksson, vd Swedish Lapland Visitors Board.

Temat Care for the Arctic – let’s extend the horizon together bygger på en fördjupning inom frågeställningarna:

  • How do we move beyond sustainability?
  • How do we achieve real change
  • The future of the Arctic

– Vi kommer att ladda konferensen med praktiska tips och råd, för att tillsammans gå från ett tärande till ett närande förhållningssätt. Vi vill att den här konferensen ska ge näring till nya tankar, fördjupa relationer och skapa nya beteenden. Helt enkelt att det ska ses som början på en ny gemensam resa där konferensdeltagarna får verktyg och metoder med sig för att fortsätta förändringsarbetet på hemmaplan, säger Johanna Ögren, Head of Marketing and Business Development på Swedish Lapland Visitors Board.

Förhållningssättet kring samverkan och samarbete i dessa frågor har varit en stor grund i både planering av talare och ämnen för konferensen. Swedish Lapland Visitors Board bjuder nu in deltagare från företag och organisationer från både Europa och Sverige att komma till Luleå i maj och vara med på resan.

Arrangemanget inleds den 21 maj med NECSTouRs Annual General Meeting, för att sedan fortsätta 22-23 maj med en tematisk konferens som är öppen inte bara för NECSTouRs medlemmar utan också för företag, regioner, kommuner, främjare och akademi.

Vad är NECSTouR?

NECSTouR  är en europeisk organisation för regionala besöksnäringsföreträdare. Bland medlemmarna finns ett fyrtiotal europeiska regionala turistorganisationer och ett trettiotal associerade medlemmar som universitet, forskningsinstitut och organisationer. Organisationen är baserad i Bryssel och arbetar för att påverka och delta i arbetet med att stärka och styra turismens utveckling i Europa.

NECSTouR tillhandahåller strategier för turismstyrning och är en viktig länk mellan regionala och bredare europeiska stödsystem. Organisationen är också en bro mellan regionerna och Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och bidrar till att påverka utvecklingen av den europeiska turismpolitiken. Man grundar sin verksamhet i de stora strategier och färdplaner som EU pekat ut.

Norrbottens län är genom Swedish Lapland Visitors Board och Region Norrbotten medlemmar i föreningen sedan 2020. Tack vare nätverkets arrangemang får vi ta del av viktig omvärldsspaning och processer kring olika utvecklingsfrågor. Flera medlemsregioner har uttryckt intresse kring hur vi arbetar i vår arktiska region och är nyfikna på vårt resmål.

Om konferensen

Tillsammans med Swedish Lapland Visitors Board står Region Norrbotten och Luleå kommun som värdar för konferensen. Moderator för evenemanget är Kata Nylén som är legitimerad psykolog och medgrundare av Klimatpsykologerna och företaget SHIFT Collective, som hjälper företag och organisationer i sin hållbarhetsförvandling.

Bland talarna hittar du bland annat Michael Green, Dieter K Müller, Guðrið Højgaard och Swedish Lapland Visitors Board egen Camilla Bondareva som berättar om vår senaste satsning Care for the Arctic.

– Fokuset kommer att ligga på besöksnäringens roll i samhällsutvecklingen och regenerativ turism och hela konferensen är baserad på principen i Norrbottens besöksnäringsstrategi. Där pekar vi på att en hållbar och regenerativ utveckling är ett tillsammansarbete – vi behöver vara många krafter från många platser och håll i samhället som samspelar för att lyckas utvecklas i rätt riktning och uppnå verklig förändring i de här frågorna, avslutar Annika Fredriksson.

Mer information

Här kan du läsa mer om konferensen

Här hittar du programmet för konferensen (sidan uppdateras kontinuerligt)

Här hittar du fler talare (sidan uppdateras kontinuerligt)

Här kan du anmäla dig. Notera att företag verksamma inom besöksnäringen erbjuds rabatt, ta kontakt med develop@swedishlapland.com för rabattkod.

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.