Webinar: Trender som kommer att påverka morgondagens utomhusupplevelser

Ta del av de viktigaste trenderna som kommer att påverka morgondagens utomhusupplevelse! Vi tar sikte på år 2030 och ger exempel på hur efterfrågan på utomhusupplevelser kan komma att ändras, hur resenärerna ser ut och hur deras behov kommer att se ut i framtiden.

Klicka här för att anmäla dig

Tillsammans med Kairos Future har Swedish Lapland Visitors Board kartlagt de viktigaste trenderna för utomhusupplevelser till år 2030. Samt genomfört en så kallad netnografi i syfte att kartlägga morgondagens äventyrs- och friluftsresenärer.

I undersökningen har man identifierat fyra olika grupper av friluftsintresserade resenärer; vilka önskemål, drivkrafter och förväntningar de har. Och hur deras preferenser kommer att utvecklas mot 2030.

Nu vill vi bjuda in er ta del av trenderna och kartläggningen av utomhusintresserade resenärer! Om du idag arrangerar utomhusupplevelser kommer du att få nyttiga insikter i hur morgondagens efterfrågan kan se ut.

Förutsättning för deltagande
Webinariet vänder sig till alla företag inom besöksnäringen som är intresserade av att utveckla sina produkter riktade mot utomhusupplevelser.

Föredragshållare
Maria Sirviö, omvärldsstrateg Swedish Lapland Visitors Board

Upplägg
Längd: Webinariet omfattar ca. 45 minuter + avslutande frågestund.
Antal deltagare: Max 100 personer (först till kvarn). För att inte uppta fler platser än nödvändigt, anmäl endast en person per företag och följ webinariet från en dator.

Datum och tid
Torsdag 16 januari klockan 10.00.
Sista anmälningsdag: Tisdag 14 januari.

Kostnad
Webinariet är kostnadsfritt.

Frågor?
Kontakta Richard Westerberg  på Swedish Lapland Visitors Board:  richard.westerberg@swedishlapland.com

Anmälan
Klicka här för att anmäla dig